Signe Bremer Gagnesjö i ny publikation om trygghet

Fotografi bakifrån på en person som åker buss.
Fotografi: Ant Rozetsky, Unsplash.

Signe Bremer Gagnesjö, forskare vid institutionen medverkar i boken '(O)tryggt? Makt, plats och motstånd' i ett kapitel om könstyranni och rasism.

Signe har skrivit ett kapitel i boken som utgår ifrån sitt tidigare forskningsprojekt ”Den könsbinära staden”, som bedrevs mellan åren 2014-2017 vid centrum för genusvetenskap inom Uppsala universitet. I sitt författade kapitel skriver Signe om så kallad könstyranni och rasism i transerfarenheter av kollektivtrafik baserat i större städerna Malmö, Stockholm och Göteborg.

Boken (O)tryggt? Makt, plats och motstånd, redaktörer Malin Rönnblom, Linda Sandberg och Ida Linander:

"Under de senaste åren har frågor om trygghet tagit allt mer plats i det offentliga samtalet. Det kan handla om att otryggheten breder ut sig, att den måste bekämpas och att vi måste kunna vara trygga på gator och torg. Vissa grupper pekas ut som mer otrygga medan andra blir de som står för otryggheten. Vid en närmare granskning blir det dock tydligt att trygghet är mer komplicerat än så. Att det som är tryggt för vissa kan vara otryggt för andra. Att talet om trygghet kan betyda både hårdare straff och en längtan efter ett eget hem.   Denna bok består av två delar som tillsammans tar sig an (o)trygghet från olika perspektiv samhälleliga föreställningar, politiska förändringar och ambitioner att arbeta för förändring. Bokens författare har sin hemvist i olika akademiska discipliner etnologi, folkhälsovetenskap, genusvetenskap, konstvetenskap, kulturgeografi, socialt arbete, statsvetenskap och urbana studier och ger därmed en mångfacetterad bild av vad (o)trygghet betyder i dagens Sverige."

Läs mer på Premiss förlags hemsida.