Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professor Philomena Essed föreläser i Lund

Philomena Essed

Philomena Essed är professor i kritiska ras-, genus- och ledarskapsstudier vid Antioch University, USA. Hon disputerade vid universitetet i Amsterdam och är känd för att ha introducerat begrepp som "vardagsrasism" och "könad rasism" (gendered racism) i Nederländerna. Hon är också känd för att ha lanserat begreppet klonade kulturer (Cloning cultures) som ett sätt att fånga processer av likhetsskapande och tradering av privilegier.

Högre utbildning är en av de samhällsarenor där kvinnors position radikalt har förändrats de senaste trettio åren. Kvinnor är inte länge en minoritet inom akademin i stort, samtidigt som män fortfarande dominerar på ledningspositioner och professorstjänster. Andra minoritiserade grupper har också uppnått en större närvaro och synlighet. Policy för jämställdhet och mångfald är ofta centralt i universitetens framställning av sig själva som framgångsrika. Seminariet "Att bryta innanförskapet: kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald" kommer att fokusera hur likhet (åter)skapas på de högre positionerna inom akademin, samt spänningar mellan policy och faktiskt arbete mot mer jämlikhet. 

Gästföreläsare är professor Philomena Essed, känd för att ha lanserat begreppet klonade kulturer (Cloning cultures) som ett sätt att fånga processer av likhetsskapande och tradering av privilegier. Övriga medverkande är bl a vicerektor Nils Danielsen, samt forskare som medverkar i antologin "Att bryta innanförskapet: kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald" (Makadam förlag).

Varmt välkomna till Genusvetenskapliga institutionens öppna seminarium, Edens hörsal, den 10 september kl. 13:15-17.00.

För mer information kontakta institutions och forskningsadministratör Frida Mebius Önnerfors, frida [dot] mebius_onnerfors [at] genus [dot] lu [dot] se