Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt nummer av Tidskrift för Genusvetenskap!

Omslaget för Tidskriften för Genusvetenskap.

Nu finns ett nytt nummer av Tidskrift för Genusvetenskap (TGV) från Genusvetenskapliga institutionen i Lund. Tema: Levbarhet, motstånd och hopp.

Under 2022 blev Genusvetenskapliga institutionen ansvariga utgivare av Tidskrift för Genusvetenskap (TGV) för första gången sedan den startade på Lunds universitet på 1980-talet. Idag är TGV ledande i Norden som den största referee-granskade tidskriften för aktuell genusforskning. 

Redaktörerna Maja Sager och Irina Schmitt presenterar det nya numret (vol.43) av tidskriften:

Det har varit ett långt år av väntan på första numret av Tidskrift för Genusvetenskap från nya redaktionen i Lund. En av de saker som har hänt är att tidskriften nu är digital och finns öppet tillgänglig. 

Men framför allt har det varit ett otroligt långt år politiskt. Några av årets händelser har särskilt präglat våra liv och vårt tänkande kring genusvetenskap och feministisk forskning under perioden som vi arbetat med det här numret. I inledningen från redaktionen berör vi, som denna gång är både redaktörer och temaredaktörer, några av dessa för att bygga ett sammanhang till numrets tema: Levbarhet, motstånd och hopp.

Texterna i detta nummer bearbetar frågor om levbarhet, motstånd och hopp på olika sätt, utifrån olika disciplinära kontexter och med en bredd av material. Frågan som ställs handlar om vilka som anses ha liv värda att skydda, och vad som gör livet levbart för de som positioneras utanför det begripliga och därmed skyddsvärda och sörjbara.

Ett varmt tack till alla som arbetat med oss under året, inte minst författarna och granskarna, men även vår lokala redaktionskommitté och de kunniga personer på Kungliga biblioteket som har gjort flytten till open access möjlig. 

God läsning önskar
Maja Sager och Irina Schmitt, redaktörer
 

Läs Tidskrift för GenusvetenskapKungliga bibliotekets plattform för vetenskapliga tidskrifter