Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nätverksbidrag till forskning om antisemitism

Mia Liinason, Marta Kolankiewicz och Hansalbin Sältenberg tilldelas forskningsbidrag från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet ”En ny generation antisemitismforskare: Nya perspektiv på genus, sexualitet och judisk identitet i en postsekulär tid”. I projektgruppen ingår även Olof Bortz (Uppsala universitet) och Rebecka Katz Thor (Södertörns högskola).

Vetenskapsrådet har tilldelat nätverksbidrag till projektet ”En ny generation antisemitismforskare: Nya perspektiv på genus, sexualitet och judisk identitet i en postsekulär tid” för perioden 2023 till 2025. I nätverkets kärngrupp ingår institutionens forskare Mia Liinason, Marta Kolankiewicz och Hansalbin Sältenberg, tillsammans med Olof Bortz (Uppsala universitet) och Rebecka Katz Thor (Södertörns högskola). 

Med utgångspunkt i genus och sexualitet som analytiska kategorier, syftar projektet till att ge nya perspektiv på tre underteman: judisk identitet och vardagspraktik, antisemitism som en av många rasismer och minnen över generationer. Projektets mål är att öppna upp nya forskningsfrågor och utveckla nya analytiska begrepp och metodologiska angreppssätt, för att studera centrala teman under framväxt i forskningsområdet idag.