Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mia Liinason i nytt forskningsprojekt om språkliga förändringar

Ordet "Feminist" utskrivet med alfapetbrickor. Foto.
Jen Theodore. Unsplash.

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat det 6-åriga forskningsprogrammet om språklig förändring över tid. Mia Liinasons delstudie "Just language?" undersöker frågor om relationen mellan språkförändringar och social rättvisa. Mia Liinason berättar om projektet.

Forskningsprogrammet Change is key! The study of contemporary and historical societies using methods for synchronic semantic variation and diachronic semantic change handlar om att utveckla en digital metod för att fånga språkliga förändringar över tid. 


Idag saknar vi verktyg för att handskas med språkliga förändringar så att det är till nytta för textbaserad humaniora och samhällsvetenskap. Genom att identifiera och handskas med förändringar automatiskt och storskaligt, kan vi öppna upp våra texter (historiska och moderna). Över programmets olika delstudier kommer sju forskare från språkteknologi, historisk lingvistik, lexikografi, sociologi, genus- och litteraturvetenskap att samarbeta över sex år och ta fram verktyg för att studera och upptäcka språkliga förändringar i stor skala. Det möjliggör studier av samtida och historiska samhällen genom att identifiera och eliminera språkliga barriärer orsakade av språkförändringar och variation. 

Feminism och queer är exempel på begrepp som tidigare hade en nedsättande betydelse, som har förändrats för att idag spegla emancipatoriska värden. Men idag saknar vi förståelse för varför och hur mer eller mindre robusta förändringar för att stärka jämlikhet kan få fäste och uppstå. I delstudien Just language? kommer jag tillsammans med övriga forskare i programmet att undersöka rättvisepolitiskt motiverade språkförändringar över tid och i olika samhällsgrupper. 

Vi kommer att ta fram en digital metod för att fånga och utvärdera sådana förändringar utifrån två aspekter: Å ena sidan ska vi undersöka hur språket har påverkats av samhälleliga förändringar, såsom av lagstiftning i syfte att stärka rättigheter. Hur påverkade till exempel införandet av allmän och lika rösträtt 1921 människors språkbruk? Hur påverkades språket när homosexualitet avskaffades som sjukdomsdiagnos 1979, eller när steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet togs bort 2013? Å andra sidan ska vi undersöka hur rättvisemotiverade språkförändringar påverkar människors föreställningar om kvinnligt, manligt, sexualitet och genusrelationer, såsom till exempel ett könsneutralt språk. Eller hur en emancipatoriskt motiverad feminisering av språket, eller språkliga förändringar såsom införandet av hen som ett tredje pronomen, påverkar människors värden och normer om genus och sexualitet? 

Genom att utveckla en digital metod för att fånga förändringar i språk över tid och i stor skala, kan forskningsprogrammet hjälpa oss att förstå hur språkförändringar som motiveras av idéer om rättvisa och jämlikhet påverkar värden och normer omkring genus och sexualitet, liksom hur samhälleliga förändringar för att stärka jämlikhet påverkar språk. Detta har tidigare varit omöjligt att studera med existerande metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa. Med förmåga att utvärdera kontextkänsligt material, fånga nyanser och och upptäcka bias i data, bidrar min delstudie till programmet som helhet genom att förfina datoriserade metoder för att utforska relationen mellan språk och värld.