Bok: Genus

Publicerade böcker

Mia Eriksson, vikarierande lektor på institutionen har med medförfattare skrivit boken Genus, boken är en del i Libers bokserie BeGreppbart. "Det här är en efterlängtad introduktionsbok till genusbegreppet".

Mia Eriksson och Lucas Gottzén kommer snart ut med sin nya bok inom bokserien BeGreppart, boken behandlar Genus som begrepp. Boken är en introduktion till begreppet samt till de teorier och debatter som kopplas till det. 

Liber själva beskriver boken på följande sätt: 

Genus är både ett komplext och omdebatterat begrepp. Denna bok belyser begreppets framväxt och etablering, men också den kritik som riktats mot det. Boken lyfter centrala teorier kring kön och genus, diskuterar samspelet mellan biologi och kultur samt hur begreppet förhåller sig till postkoloniala perspektiv och intersektionalitet. Den visar även på utmaningar som könsöverskridande ställer på genusforskning och feministisk teori.

 

Läs mer om boken på Libers hemsida.