Forskarutbildning

Forskarutbildning i genusvetenskap vid Lunds universitet startade under höstterminen 2006 då de första doktorandtjänsterna tillsattes.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års studier) och avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Fil.lic-examen omfattar 120 högskolepoäng och avslutas med en licentiatavhandling, som ventileras vid ett offentligt seminarium.

Relevanta dokument inom forskarutbildningen:

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid S-Fak

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet


Blanketter och anvisningar forskarutbildning S-Fak:
http://www.sam.lu.se/utbildning/forskarutbildning/blanketter-och-anvisningar---forskarutbildning


Tillbaka

Sidansvarig: irene.pelayo@genus.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Genusvetenskapliga institutionen

Uppdaterad: 2014-03-18

Forskarutb.ansvarig

Diana Mulinari
Professor
Ansvarig för forskarutbildningen

Tel:
+46462229704

E-post:
diana.mulinari@genus.lu.se

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00