Sommartider
 /o.o.i.s/33896

Välkommen till Genusvetenskapliga institutionen!

Genusvetenskapliga institutionen erbjuder kurser i genusvetenskap från grundnivå till avancerad nivå. Vi har två kandidatprogram: Equality and Diversity Management (länk här till höger) och Kandidatprogram i genusvetenskap, samt ett program på avancerad nivå: Masterprogram i samhällsvetenskap, genusvetenskap.

Vänbok till professor Diana Mulinari!

Kritiska gemenskaper: att skriva postkolonial vetenskap

Nu finns äntligen vänboken till Diana Mulinari tllgänglig! Den innehåller en mängd spännande feministiska och postkoloniala texter av författare som Maud Eduards, Chandra Mohanty, Paulina de los Reyes, Tiina Rosenberg och många fler. Redaktörer är Kerstin Sandell, Maja Sager och Nora Räthzel.

Boken släpptes den 21 maj efter ett uppskattat seminarium med gästföreläsarna professor Ann Phoenix och professor Göran Therborn.

Önskar du köpa ett exemplar av boken? Kontakta Kerstin Sandell, kerstin.sandell@genus.lu.se

Juli 2014

För närvarande finns inga inlagda händelser under den valda perioden.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00