Kontakt

Prefekt

Sara Goodman
E-post: Sara.Goodman@genus.lu.se 
Telefon: 046-222 44 02

Biträdande prefekt
Jens Rydström
E-post: Jens.Rydstrom@genus.lu.se
Telefon: 046-222 80 69

Studierektor
Irina Schmitt
E-post: Irina.Schmitt@genus.lu.se
Tel: 046-222 83 95

Studievägledare/Internationell koordinator

Helena Falk
E-post: Helena.Falk@genus.lu.se
Tel: 046-222 08 01

Forskarutbildningsansvarig
Professor Diana Mulinari
E-post: Diana.Mulinari@genus.lu.se  
Tel: 046-222 97 04

Institutions-och forskningsadministratör
Frida Mebius Önnerfors
E-post: Frida.Mebius_Onnerfors@genus.lu.se
Tel: 046-222 97 78

Vaktmästare
Benny Mårtensson
E-post: Benny.Martensson@se.lu.se
Tel: 046-222 86 44

Ekonom
Beata Egrenius
E-post: Beata.Egrenius@sam.lu.se
Tel: 046-222 16 05

Ekonomiadministratör
Malin Persson
E-post: Malin.Persson@sam.lu.se
Tel: 046-222 48 26

Personaladministratör
Jill Moberger
E-post: Jill.Moberger@sam.lu.se
Tel: 046-222 48 06

All personal


Tillbaka

Sidansvarig: irene.pelayo@genus.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Genusvetenskapliga institutionen

Uppdaterad: 2014-04-16

Kontakta oss

Besöksadress: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M

Postadress: Box 117, 221 00 Lund

Hämstställe: 31

Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Fax: 046-222 40 04

Karta över Lund som visar var du kan hitta oss. (Nr 27)

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00