Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studera utomlands

Du har många möjligheter till utbytesstudier!
Utbytesstudier är utvecklande på många sätt. Du får fördjupade ämnesmässiga, språkmässiga och kulturella kunskaper samtidigt som du ytterligare kvalificerar dig för arbetsmarknaden. Som student vid Lunds universitet har du goda möjligheter att studera utomlands och olika sätt att gå till väga.

Vid Lunds universitet finns det utbytesavtal på tre nivåer

1. Institutionsnivå – Genusvetenskapliga institutionen har ERASMUS-avtal med tre universitet

Humboldt-Universität zu Berlin
University of Lodz
Universiteit Utrecht

Dessa tre avtal ingår i Erasmusprogrammet som verkar för ökad internationell rörlighet för studenter och lärare, ökad öppenhet och för att akademiska studier och att kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger dig som student möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Erasmus är i sin tur en del av det större Programmet för livslångt lärande (LLP).

2. Områdes-/fakultetsnivå (Universitetsgemensamma avtal, LUUP)

Dessa är studieplatser som kan sökas av alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Det spelar ingen roll vilket ämne du läser eller om du läser fristående kurser eller ett program. Lunds universitet har avtal med universitet i flera länder i Europa (genom Erasmusprogrammet), Nordamerika och Asien samt Australien. Vill du läsa utanför Europa ska du oftast ansöka 1 till 1,5 år innan du vill påbörja dina studier. Vill du läsa inom Europa (Erasmus) ansöker du oftast ca sex månader innan.
Läs mer om dina möjligheter till utlandsstudier på Samhällsvetenskapliga fakultetens sida

Här hittar du Lunds universitets utbytesavtal!

3. University of California

University of California är mycket populärt bland svenska studenter och eftersom det är ett stort universitet med många olika fakulteter handläggs dessa utbytesavtal av en egen avdelningen inom Lunds universitet. Du hittar mer information på University of California Study Centre.

Studenter i solen

Ansökan ERASMUS

För att du ska kunna ansöka om ett Erasmusstipendium för utbytesstudier inom Europa, via Genusvetenskapliga institutionen, krävs att du är aktiv studerande vid institutionen och studerat minst två terminer vid Lunds universitet. Under din studietid utomlands ska du vara registrerad för utlandsstudier vid institutionen. Ansökningstiden för institutionens avtal är vanligtvis senast 15 mars. I mån av plats har vi ytterligare en ansökningsomgång på hösten, vanligen senast 15 oktober. Dessa ansökningsomgångar är desamma som för de gemensamma avtalen (LUUP). Information om ansökan finns hos Helena Falk, internationell koordinator vid Genusvetenskapliga institutionen alternativt Katarina Follin, internationell koordinator vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Internationell koordinator

Genusvetenskapliga institutionen
Helena Gyllensvärd
046-222 08 01
helena [dot] gyllensvard [at] genus [dot] lu [dot] se

Internationella kontoret, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Katarina Follin och Lina Jönsson
Outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se ()
Länkt till fakultetens information om utbytesstudier https://www.sam.lu.se/utbildning/studera-utomlands/sok-utbytesstudier

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten