Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Genusvetenskap i Lund

Vid Genusvetenskapliga institutionen välkomnas du in i en dynamisk miljö där du kan ta del av institutionens pågående forskning.

• Vad gör en pridefestival med lokal tillhörighet och hbtq-personers och andras liv på en mindre ort? Hur påverkar pridefestivaler hbtq-personers, och andras, möjlighet att stanna kvar på, eller flytta till, en mindre ort?
• Vilka förståelser av kön och sexualitet utvecklas bland antirasister? Vad är kvinnors roll inom antirasistiska nätverk, organisationer och sociala rörelser?
• Vilket utrymme finns i domstolar för skydd mot och debatt kring rasism? Hur yttrar sig olika former av antirasistisk aktivism och främlingsfientlighet i domstolar?

Frågorna här ovanför kommer från pågående forskningsprojekt vid institutionen och berör masterprogrammets kärnfrågor om genus, migration och rättvisa. När du är student vid Genusvetenskapliga institutionen i Lund möter du – på alla undervisningsnivåer – genusvetenskapliga forskningsfrågor, både de som som formuleras av forskarna/lärarnaoch de som formuleras av dig som student och dina kurskamrater. Hos oss lägger vi stor vikt vid applicerad teori: vad kan teori kan möjliggöra för analyser? Vad är teori bra för? Hur görs genusvetenskap?

Studiegruppen inom programmet är liten, vilket ger en koncentrerad och personlig studiemiljö där du tillsammans med engagerade lärare och medstudenter utvecklar och fördjupar dina kunskaper. Som student på programmet står du själv i centrum för din lärandeprocess och mycket av utbildningen bygger på dina egna vetenskapliga intressen. Under termin 3 har du möjlighet att välja inriktning inom en mängd olika områden. Ni som går programmet har en blandad utbildningsbakgrund i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen och ett gemensamt intresse för genusvetenskapliga teman.

Masterprogrammet förbereder dig för vidare forskning och för en bred arbetsmarknad med arbete i offentlig verksamhet, intresseorganisationer och i det privata näringslivet. Under hela programmets gång erbjuds en arbetsmarknadsrelaterad seminarieserie som ger inblickar i professionella arenor och praxis både inom universitetet och utanför.

Här kan du läsa mer om hur det är att studera i Lund: Livet som student.

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten