Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Efter studierna

Genus, migration och social rättvisa förbereder dig för en bred arbetsmarknad med arbete i offentlig verksamhet, intresseorganisationer och i det privata näringslivet. Programmet förbereder dig också för forskarutbildning.

Under programmets termin 3 kommer du att få möjlighet att välja en kompletterande ämnesfördjupning. Beroende på vald inriktning kan du arbeta som exempelvis metodutvecklare, utbildare, utredare, samordnare och handläggare inom exempelvis hälsoområdet, utbildningsväsendet, med migrationsfrågor, socialt arbete, samhällsplanering, jämställdhet- och mångfaldsfrågor och social hållbarhet i yrkesroller med krav på analytisk förmåga.

Parallellt med undervisningen löper under programmets gång en arbetsmarknadsrelaterad seminarieserie som ger inblickar i professionella arenor och praxis både inom universitetet och utanför akademin. Du tränas i att presentera ett vetenskapligt paper, att hålla möten, att bygga upp nätverk och skriva cv. Du får också träffar före detta studenter och forskande personal för att förbereda dig inför arbetslivet.

2013 gjordes en landsomfattande alumniundersökning bland genusvetare i Sverige och resultatet visar bland annat att genusstudenter i mycket stor utsträckning är nöjda med sin utbildning och att de också får jobb. En sammanfattning av studien finns att läsa här: Genusvetare är väletablerade på arbetsmarknaden.

  • Fulltext: Genusvetarnas framtid, 2013
    Rapporten skrevs av Anna Lundberg och Ann Werner vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten