Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Det jämlika vårdmötet 7,5hp

– en kurs för dig inom hälso- och sjukvård
Genusvetenskapliga perspektiv på kroppen och samhället ger dig som arbetar inom vården verktyg för att möta människor på deras villkor. Öka din kunskap om genus, sexualitet, klass, etnicitet och organisation – och bidra till att skapa framtidens jämlika vård!

GNVB10

medicin

Kursen löper över hela terminen och föreläsningar och seminarier sker på kvällstid. Det finns möjlighet att genomföra delar av kursen via internet. Du möter erfarna lärare som forskat om hälsa, vård och samhälle och som brinner för frågor om en god sjukvård för alla – och en god arbetsmiljö för vårdens anställda. Samtidigt är det dina kunskaper som står i centrum, och syftet med kursen är att du som arbetar inom vården ska få möjlighet att reflektera kring hur olika maktrelationer påverkar individers och gruppers hälsa. Kursen ger dig möjlighet att analysera hur du, i din yrkesroll, kan beakta och söka häva effekten av kopplingen mellan samhällelig ojämlikhet och individuella patienters ohälsa. Dessutom behandlas frågor om sjukvårdens organisation och arbetsvillkor.  

Under kursens gång skriver du en kortare rapport i vilken du reflekterar kring din egen yrkesroll med utgångspunkt i genusvetenskapliga teorier.

Grundläggande behörighet. Ansök från och med den 16 mars via www.antagning.se

 

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier. Seminarierna ger möjlighet att diskutera modulens tema med utångspunkt i de egna erfarenheterna. Missat seminarium kompletteras skriftligt genom att man skickar in en liten text som diskuterar den aktuella litteraturen. Examinationen består av ett hemprov (5 – 8 sidor) där kursdeltagaren reflekterar över sin egen yrkesroll. Syftet med hemprovet är att ge kursdeltagaren möjlighet att fördjupa sin kunskap om genusfrågor på ett sätt som stärker yrkeskompetensen.

Kursupplägget ser ut så här:

Modul 1: Möten och bemötanden ur ett jämlikhetsperspektiv

11 september 18.15 – 20.00                   Föreläsning 1: Genus, genusvetenskap och jämlikhet– varför är det relevant för vårdpersonal?

Lärare: Rebecca Selberg

17 september 18.15 – 20.00                   Föreläsning 2: Bemötande och likabehandling

                                                                 Lärare: Katharina Kehl

 

23 september 18.15 – 20.00                   Seminarium 1: Om bemötande i vårdsammanhang

                                                                 Lärare: Katharina Kehl

Modul 2: Biologiskt, socialt och mitt emellan? Om kropp, identitet och jämlikhet

3 oktober 18.15 – 20.00                          Föreläsning 3: Genus, biologi och medicin

                                                                 Lärare: Maria Wemrell

10 oktober 18.15 – 20.00                        Föreläsning 4: Gender bias i sjukvården

                                                                 Lärare: Maria Wemrell

16 oktober 18.15 – 20.00                        Seminarium 2: Genusperspektiv på kropp och medicin

                                                                 Lärare: Maria Wemrell

Modul 3: Människa, marknad, vetenskap

22 oktober 18.15 – 20.00                        Föreläsning 5: Ojämlikheten dödar – folkhälsoperspektiv på genus, klass och etnicitet

                                                                 Lärare: Shai Mulinari

28 oktober 18.15 – 20.00                        Föreläsning 6: Medicinen och marknaden: kritiska perspektiv

                                                                 Lärare: Shai Mulinari

Modul 4: Villkoren för det jämlika vårdmötet

13 november 18.15 – 20.00                    Föreläsning 7: Intersektionella perspektiv på vården som organisation – arbetsmiljö, styrning och (o)jämlikhet

                                                                 Lärare: Rebecca Selberg

18 november 18.15 – 20.00                    Seminarium 3: Vårdens organisation och dess effekter för vårdmötet

                                                                 Lärare: Rebecca Selberg

25 november 18.15 – 20.00                    Föreläsning 8: Att skapa det jämlika vårdmötet – verktyg för framtiden

                                                                 Lärare: Katharina Kehl

4 december 18.15 – 20.00                       Seminarium 4: Hur skapar jag det jämlika vårdmötet?

                                                                 Lärare: Katharina Kehl

Lärare:

Rebecca Selberg är disputerad i sociologi och lektor i genusvetenskap. Hon forskar om sjukvårdens organisation och arbetsvillkor inom offentlig sektor.

 

Katharina Kehl är doktorand vid Institutionen för urbana studier vid Göteborgs universitet. Katharinas forskningsområde är genus, sexualitet och ojämlikhet. Hon har också mångårig erfarenhet från RFSL av att arbeta med vårdpersonal i frågor om bemötande inom

sjukvården.

 

Maria Wemrell är disputerad i socialepidemiologi och är postdoktor i folkhälsovetenskap. För närvarande forskar hon om våld i nära relationer.

 

Shai Mulinari är disputerad i molekylärbiologi och docent i sociologi. Han forskar om hur marknadskrafter, statlig reglering och medicinsk vetenskap påverkar läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning i samhället. 

 

Examination

Inlämning av paper: 10 januari. Inlämning sker via internet. Resultat meddelas via internet.

 

För frågor om kursen, kontakta Rebecca Selberg: rebecca [dot] selberg [at] genus [dot] lu [dot] se

 

Frågor om antagning: Helena Gyllensvärd

Frågor om schema och kursinnehåll: rebecca [dot] selberg [at] genus [dot] lu [dot] se (Rebecca Selberg)

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten