Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

En bred och dynamisk utbildning

Välkommen som student i genusvetenskap!
På medeltiden var murare ett vanligt kvinnoyrke. På 1970-talet var nära hälften av Kabuls läkare kvinnor. Under 1700-talet ansågs det manligt att gråta. I Nepal erkänner lagen tre kön.

Foto: Jesse Bowser

Föreställningar om genus är starkt föränderliga, de varierar över tid och rum. Hur vi förstår kön och genusrelationer är kopplat till frågor om kultur, politik, teknologi, ekonomi och makt, och utgör på många sätt grunden för hur samhället organiseras. För att förstå hur samhället är uppbyggt och hur det förändras behöver vi därför verktyg som hjälper oss att identifiera och förklara genusrelationer. Genusvetenskapen syftar till att analysera hur genus fungerar som en grund till samhällets struktur, och vilken betydelse genus har för olika individers och gruppers förutsättningar och möjligheter.

Genusvetenskapen samlar många olika inriktningar och teoretiska perspektiv. Genusvetare studerar hur genus samspelar med klass, etnicitet, sexualitet, ekonomi, teknologi och andra samhälleliga relationer och ordningar. Som tvärvetenskapligt fält erbjuder genusvetenskapen breda och dynamiska perspektiv på samhälleliga processer.

Att läsa genusvetenskap är därför att bygga en bred grund för att effektivt kunna granska, analysera, utvärdera och förändra organisationer, processer och verksamheter i samhällets alla delar.

Efter en utbildning i genusvetenskap har du en välfylld samhällsvetenskaplig verktygslåda med en specialkompetens som efterfrågas inom många områden: i såväl privata som offentliga verksamheter, inom utbildningsväsendet och statliga myndigheter, i kultursektorn, i politiken och i näringslivet.

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten