Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad för genusvetare

Arbetsgivare söker ofta personer med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig utbildning - men utan att ange något specifikt ämne eller examen. I stället är det kombinationen av sakområde, färdigheter, intressen, personlighet och drivkraft som avgör var du hamnar.

 

Arbetsmarknaden för genusvetare
Den genusvetenskapliga kompetensen handlar om kunskaper om samhället och de sociala förhållanden som påverkar människors situation och är viktiga på många olika områden av arbetsmarknaden.

Du som har läst genusvetenskap, kan genomföra och leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och göra analyser och tolkningar av olika datamaterial. Dessa kompetenser är mycket användbara och efterfrågade i olika typer av förändringsarbeten och i beslutsfattande.


Som genusvetare går du en bred arbetsmarknad till mötes
Du kan till exempel arbeta med undervisning och information, med personalfrågor och organisationsutveckling, med handläggning, utredning eller utvärdering. Dessa områden har dominerat hittills, men man hittar även genusvetare i andra typer av arbeten, till exempel inom journalistik, biståndsarbete, marknadsföring och bostadsplanering.

Genusvetenskap är relevant inom alla arbeten som har med människor att göra.

 

Förklara sociala fenomen
Det är genusvetares uppgift att förklara vad som ligger till grund för sociala fenomen. Det kan handla om segregation, eller om upprätthållandet av löneskillnader mellan män och kvinnor, om förekomsten av olika problem i skolor, om tilltron till den ekonomiska marknaden och mycket annat.


Hittills har statliga och kommunala anställningar dominerat arbetsmarknaden, men förhållandet börjar balanseras av ett ökat intresse bland privata och ideella organisationer.

 

Genusvetare är verksamma inom bland annat följande områden:

 • Arbetsmarknad och arbetsliv
 • Bostads- och samhällsplanering
 • Genusfrågor
 • Framtids- och befolkningsstudier
 • Hälso- och sjukvård
 • Kriminologi
 • Masskommunikation och kultur
 • Miljöpolitik och miljövård
 • Politiska förhållanden
 • Socialtjänst och socialpolitik
 • Utbildningsväsendet
 • Välfärd och levnadssätt

 

Genusvetare är anställda inom till exempel:

 • Forskningsinstitut
 • Universitet och högskolor
 • Grundskolor, gymnasier och folkhögskolor
 • Internationella biståndsorganisationer
 • Kommunal och statlig förvaltning
 • Socialtjänst, hälso- och sjukvård
 • Politiska och fackliga organisationer
 • Konsultverksamhet
 • Marknads- och opinionsinstitut
 • Massmedia
 • Reklam och marknadsföring

 

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten