Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Corona/Covid-19 våren 2022

Information för dig som studerar på genusvetenskapliga institutionen

Lunds universitet följer folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. På den här sidan finns information om vad som gäller vid Genusvetenskapliga institutionen.

Vårterminen 2022: digitalt och på plats

På grund av det rådande smittoläget har Genusvetenskapliga institutionen beslutat att alla kursintroduktioner och föreläsningar från den 17 januari  till den 16 februari kommer att ske digitalt. Seminarier genomförs på plats i universitetets lokaler.

Vid utbrott av smitta i en studentgrupp kommer även seminarier att kunna flyttas online. Hastiga schemaändringar kan komma att ske så se till att hålla er uppdaterade via Canvas. 

Efter den 16 februari planeras undervisning och examination att genomföras på campus, under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till ansvariga myndigheters regler och rekommendationer samt universitets gemensamma riktlinjer. 

Det är viktigt att du som student: 

  • har möjlighet att ta dig till campus då så krävs, och
  • håller dig uppdaterad om eventuella schemaändringar.
  • stannar hemma vid symptom

Ändringar kan göras med kort varsel. Håll dig uppdaterad på eventuella schemaändringar på Canvas eller TimeEdit

Samhällsvetenskapliga fakultetens information med anledning av coronaviruset/covid-19

Lunds universitets senaste rektorsbeslut med anledning av coronaviruset/covid-19

 

Din studiemiljö

Covid-19 är fortfarande klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare behöver universitetet förhålla sig till detta. Det är därför viktigt att alla som befinner sig på plats i universitetets lokaler även fortsatt bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö. Tänk på att:

  • hålla avstånd och undvik trängsel i den mån det går
  • stanna hemma om du har symtom 
  • tvätta händerna ofta och noga eller använd handsprit

Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd för att att minska spridningen av covid-19.