Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Terese A

Terese Anving

Studierektor | Universitetslektor

Terese A

Måltiden och den motsägelsefulla planeringen

Författare

 • Terese Anving

Summary, in Swedish

”Vad ska vi äta ikväll?” är en välbekant fråga för många. Mitt avhandlingsarbete tar sin utgångspunkt i hur småbarnsfamiljer (vår definition inkluderar familjer med barn upp till 8 år) förhåller sig till och får ihop vardagen när det kommer till mat, måltider och inköp. Att varje dag hinna med att tillaga en ordentlig måltid som ska smaka familjens alla medlemmar innebär inte enbart att utföra arbetet som sådant utan också att anpassa maten så att alla kan äta och tycker om den. Skapandet av den dagliga måltiden är därför ett fält som involverar specifik och många gånger dold kunskap om familjens behov (DeVault 1991). Under mina intervjuer med sammanlagt 28 familjer har relationen till planering av måltiden visat sig vara av stor betydelse för hur familjer tycker sig ”få ihop” vardagen.Syftet med texten är att studera hur familjer förhåller sig till måltidens planering samt hur denna inte enbart är rationell utan kontextbunden, det handlar om såväl den uttalade som den ”tysta” planeringen, den som sker långt i förväg och nära inpå. I relation till mitt empiriska material vill jag problematisera planeringens betydelse och funktion, hur den kan fungera som en omsorgsstrategi, ett sätt att se till att barnen får i sig varierad och nyttig mat, en strategi för att leva upp till olika måltidsideal och för att undvika vardagens ”tidspress”.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferens - annat

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • sociologi
 • ideal
 • måltider
 • familj
 • omsorg
 • planering
 • sociology

Conference name

Swedish Sociological Association Annual Conference, 2007

Conference date

2007-02-08 - 2007-02-09

Conference place

Lund, Sweden

Status

Unpublished

Forskningsgrupp

 • Sociology of Everyday Life