Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Terese A

Terese Anving

Studierektor | Universitetslektor

Terese A

"Man måste ligga steget före" Måltidsarbetets planering och organisering i barnfamiljen.

Författare

 • Terese Anving

Summary, in Swedish

”Vad ska vi äta ikväll?” är en frekvent förekommande fråga i många hushåll. I familjer med yngre barn är måltiden ofta en särskilt prioriterad aktivitet. Det handlar inte bara om att säkerställa att barnen får i sig mat, många andra ideal cirkulerar kring måltiden. Gemenskap ska skapas, barn ska uppfostras och en näringsriktig, varierad och inte allt för kostsam måltid ska serveras. Samtidigt matas föräldrar med tips och idéer på hur man på en och samma gång skapar en ”ordentlig” måltid och ett så enkelt vardagsliv som möjligt. En nyckel till mer tid och mer varierad mat, som ofta framhålles, är måltidens planering. Med specifikt fokus på måltidsarbetet i barnfamiljen är syftet att utforska och analysera hur småbarnsfamiljer organiserar och planerar sin vardag i Sverige idag. Hur kan vi förstå måltidsarbetet dels som en konkret företeelse men också som ett ständigt pågående arbete? Utgångspunkten tas i kvinnors erfarenheter och mer specifikt i kvinnors erfarenheter av måltidsarbetet. Utifrån kvalitativa intervjuer med den måltidsansvariga i familjer med yngre barn diskuteras planeringen av vardagens måltidsarbete ingående. I analysen diskuteras hur nivån på planering skiljer sig åt, det handlar om planering nära inpå, hur vardagens aktiviteter synkroniseras och slutligen hur kvinnorna ”lever med” familjen. Sammanfattningsvis argumenteras det för att det därför inte räcker med att förstå planeringen som en rationell aktivitet, snarare handlar det om att kvinnorna i studien ”lever med familjen” i alla dess delar.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2008

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Department of Sociology. Lund University. Research Report.

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

[Publisher information missing]

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • sociology
 • sociologi
 • omsorg
 • familj
 • vardagsliv
 • måltider
 • genus

Status

Published

Report number

2008:2

Forskningsgrupp

 • Sociology of Everyday Life

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7267-267-6