Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentinflytande

Möjlighet att påverka din utbildning

På Genusvetenskapliga institutionen arbetar vi aktivt med kursombud på samtliga kurser och studentrepresentation i vår styrelse och andra beslutande och beredande grupper. Är du intresserad av att vara studentrepresentant ska du i första hand vända dig till Samhällsvetarkåren. Vill du veta mer om hur Genusvetenskapliga institutionen arbetar med studentinflytande? Kontakta vår studievägledare eller studierektor.

Lunds Samhällsvetarkår organiserar 5 500 studenter inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kåren har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen vid universitetet, dels genom studentrepresentation i styrelser och nämnder och dels genom att bedriva utbildningsbevakning i syfte att göra våra medlemmars utbildningar så bra som möjligt.

Foto: Matteo Paganelli

I kårens uppgift ingår också att hjälpa dig som är medlem med olika typer av problem. Det kan handla om kurser som inte håller måttet, opedagogiska lärare, olika former av trakasserier eller brist på datorer och grupprum, för att ta några exempel. Om du har stött på något problem som du vill ha hjälp med, känner dig orättvist behandlad eller har åsikter och idéer om hur något skulle kunna förbättras, så tveka inte att höra av dig till Samhällsvetarkåren.

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig. 

Riktlinjer vid klagomål på utbildning (pdf, 2,63 MB, nytt fönster)