Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociala rörelser i motvind – nordiska sexarbetarföreningar 1970–2020

VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR HAR SEXARBETARE HAFT ATT ORGANISERA SIG I DANMARK, NORGE OCH SVERIGE? VILKET MOTSTÅND MÖTTE DERAS ORGANISATIONER OCH VILKET STÖD FICK DE?

Finansierat av Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ottarfonden

Godkänt av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 2016/214)

Pågår 2015–2020

Professor Jens Rydström

Jensprojekt
Ilusstration: Stig Danielson, ’Ömhetens kaniner’ 1974. Konstprojektet ’Ömhetens kaniner' skildrade sexarbetares liv och ställdes ut på Konstfrämjandet i Malmö 1977. Bilden återges med tillstånd av Stig Danielsons efterlevande.

Projektet undersöker sexarbetares politiska och fackliga organisering i Danmark, Norge och Sverige från 1970-talet till idag. Syftet är att granska hur sexarbetarna organiserade sig och i vilken kulturell och social kontext de arbetade. Vilka allierade sökte de, och vilka var det möjligt att få? Vilka ideologiska och strategiska frågor var viktigast för dem? Fanns det interna spänningar i grupperna? Hur bemöttes de av kvinnorörelsens olika delar, av forskare och politiker? Och hur förändrades detta över tid och från land till land?

Sexarbetarnas organisationer hade sitt ursprung i 1970-talets radikalism, men mötte redan från början kritik som motiverades av starka ideologiska ställningstaganden om prostitution. I de tre länderna har föreningarna emellertid haft helt olika förutsättningar. Materialet för studien utgörs av tidningsklipp och arkivmaterial samt intervjuer med aktivister och aktörer som arbetat med prostitution/sexarbete i de olika länderna.

Jämförelsen mellan de olika länderna visar att annars likartade skandinaviska välfärdsstater har behandlat frågan om prostitution på radikalt olika sätt och att detta har påverkat sexarbetarnas möjligheter att organisera sig.

Nyckelbegrepp i undersökningen är dels Gayatri Spivaks begrepp ”the Subaltern’s Voice” som handlar om makten över historien, och dels teorier om social erkännandepolitik som de formulerats av Nancy Fraser med flera. Projektet ska resultera i en monografi och ett antal vetenskapliga artiklar.

Projektet är hemmahörande på Genusvetenskapliga institutionen och dessutom knutet till Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS) vid Malmö Universitet och till forskarnätverket FOSME, Forskning om sexualitet mot ersättning.