Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riya Raphael

Riya Raphael

Vikarierande adjunkt

Riya Raphael

Circles of Value : A Study of Working Lives of Informal Sector Traders in Delhi, India

Författare

 • Riya Raphael

Summary, in Swedish

Denna studie kretsar kring pheriwale, en grupp egenföretagare inom Indiens stora informella ekonomi. Pheriwale har livnärt sig på handel i Delhi under nästan ett sekel och sysslar med handel med begagnade kläder. De är en av de mest tydligt kvinnodominerade grupperna av gatuhandlare och -försäljare i staden. Genom att knacka dörr hos invånare i staden och förorten sysslar de med byteshandel och samlar in begagnade kläder i utbyte mot nya köksredskap. De insamlade begagnade kläderna säljs sedan till partihandlare på marknaden (mandi), som i sin tur säljer dem vidare efter lagning eller tvätt. De begagnade kläderna kan också hamna i exportfabriker, där de rivs sönder till trasor och återanvänds i industrin. Dessutom utgör pheriwales marknadsplatser en billig och prisvärd marknad av begagnade kläder för stadens låginkomst- och arbetarklassgrupper. Således tillför pheriwale, liksom arbetare som är involverade i återvinning och tillhör grupper med lägre kast, värde till begagnade kläder genom att samla in, sortera och återföra dem till marknaden.
Med utgångspunkt i begreppet ”värde” redogör denna avhandling för det värde som genereras av pheriwales arbete, men också de aspekter av arbetslivet som periwhale värdesätter i vardagen. Genom att lokalisera dessa teoretiska debatter och empiriska problem inom ett intersektionellt ramverk, inspirerat av dalitisk feministisk litteratur, erbjuder avhandlingen ett nyanserat tillvägagångssätt för att utforska hur kast, kön och klass skär igenom varandra. Forskningsfrågorna som leder den här studien inkluderar: Hur kan pheriwale-kvinnors arbetsliv erbjuda sätt att utveckla olika dimensioner i värdebegreppet och fördjupa en teoretisering av det? Hur organiserar pheriwale sina arbetsrutiner, och hur är de i egenskap av gatuhandlare integrerade i lokala, regionala och globala marknader? Hur formar upplevelser av att vänta på statligt utfärdade dokument och välfärdsförmåner föreställningar om värde och pheriwale-kvinnors relation till statliga institutioner? Hur kan en känsla av att ha kontroll över sin tid och energi på jobbet genom att vara egenföretagare forma uppfattningar om värde i vardagen?
Studien bygger på kvalitativ forskning inspirerad av etnografiska studier som genomfördes vid pheriwales mandi i västra Delhi. Det empiriska primärmaterialet inkluderar samtal med pheriwale, observationer och fältanteckningar. Den teoretiska ramen bygger på antropologiska, marxistiska och feministiska teorier om värde, och intersektionalitetsbegreppet erbjuder ett synsätt för att kontextualisera diskussionen om värde specifikt för denna studie.
Resultaten i denna doktorsavhandling lyfter fram pheriwales arbetsrutiner, men även hur deras handel är kopplad till lokala, regionala och gränsöverskridande flöden av begagnade kläder. Statligt utfärdade formella dokument är viktiga för att säkerställa välfärdsförmåner för pheriwale, som främst är kvinnor med lägre kast som arbetar i den informella ekonomin. Känslan av att i egenskap av egenföretagare ha mer kontroll över sin tid och energi, liksom att kunna undvika diskriminerande och alienerande arbetsmiljöer, är viktiga värden för pheriwale både i och utanför arbetet.

Avdelning/ar

 • Genusvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2021-06-10

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Economics and Business
 • Sociology

Nyckelord

 • theories of value
 • pheriwale
 • informal economy
 • informal sector
 • recycle traders
 • Dalit feminism
 • intersectionality
 • caste
 • pheri
 • Social reproduction
 • waiting
 • relational autonomy
 • Delhi
 • India

Status

Published

Handledare

 • Helle Rydström
 • Diana Mulinari

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-760-6
 • ISBN: 978-91-7895-759-0

Försvarsdatum

10 juni 2021

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

Online, Zoom Link: https://lu-se.zoom.us/j/68278827024?pwd=am5XcGdNdk9kTnZPNDFySlVBQW9Gdz09 Passcode: 2020

Opponent

 • Barbara Harriss-White (Professor)