Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning för temanummer 2/2022

Feministiska perspektiv på fred och krig

I detta temanummer hoppas vi kunna reflektera, lära oss om och skapa utrymme för diskussioner om fred och krig, våld och icke-våld och om den strukturella dominansens bestående karaktär. Kriget i Ukraina läggs till flera andra pågående våldsamma attacker och konflikter på andra platser i världen, som Palestina, Afghanistan, Etiopien, Sudan, Syrien och Jemen. Det är vid sådana tillfällen i den samtida politiken som vi behöver röster från ett genusvetenskapligt perspektiv både för att förstå och för att identifiera möjligheter till solidaritet i krigstid och därefter.

Feministiska forskare och aktivister har utforskat frågor om fred, krig och militarism ur olika perspektiv och med fokus på olika aspekter. En av de viktigaste debatterna inom detta feministiska forskningsfält har gällt frågan om våld och icke-våld. Feministiska forskare har också erbjudit en rad kritiska analyser av krig och konflikter med fokus på bland annat genus, sexualitet, klass, religion, etnicitet och rasifiering. Antikrigsperspektivet hjälper oss inte enbart att förstå krigets, våldets och militarismens mekanismer. Det hjälper oss också att komma bort från militariseringens språk för att kunna föreställa oss andra möjliga framtider och alternativa sätt att bygga gemenskap och solidaritet i tider av kris. Samtidigt måste vi uppmärksamma hur en del former av våld har en kontinuitet även i tider av skenbar fred.

Genom att föra samtalet om dessa teman i TGV vill vi synliggöra mångfalden av erfarenheter av och perspektiv på dessa frågor inom genusforskning i Sverige, en mångfald som härrör från olika situerade kunskaper som forskare bär med sig. Vi vill också ge utrymme för kritiska feministiska analyser av diskurser och förändrade förhållningssätt till Sveriges historia av alliansfrihet i samband med det nyligen fattade beslutet att gå med i Nato. Vi välkomnar förslag på forskningsartiklar, samt bidrag som kommer från samarbetsprojekt och överlappningar med aktivistisk kunskapsproduktion eller konstnärliga bidrag. Vi är alltså öppna för att ta emot idéer men som exempel skulle några ämnen och frågeställningar som kan behandlas inom ramarna för temat kunna vara.

Feministiska, queer-, trans-, antikoloniala, marxistiska och antirasistiska perspektiv på:
 

 • Våld och icke-våld
 • Relationer mellan olika kontexter och olika former av våld
 • Antikrigsfeminism
 • Fängelsefeminism (carceral feminism)
 • Kritiska perspektiv på fredsstudier
 • Sårbarhet och kris
 • Sörjbarhet, ”dödbarhet”
 • Konfliktens politiska ekonomi
 • Brinnande krig — vad kan feminister göra? Finns det utrymme för diplomati?
 • Språkets militarisering
 • Säkerhetifiering (Securitisation)
 • Krigsföringens förändring genom teknologi, moderna vapen och cyberkrigföring
 • Det militärindustriella komplexet, vapenhandel
 • Militära allianser mellan nationalstater
 • Kärnvapenhotet
 • Nationalism och suveränitet i förhållande gränsdragning, militarisering och neutralitet
 • Imperialism, kolonialism
 • Asymmetrisk krigföring
 • Våldets kroppsliga realitet under krig
 • Våld som vardaglig erfarenhet
 • Krigets konsekvenser på olika skalor, t ex för tillgången till mat och energi
 • Upprustning
 • Genusrelaterat våld under krig


Tidslinje:

 • Abstract (300 ord) och en kort biografisk not (75 ord) skickas till temanumrets redaktörer Riya Raphael (riya [dot] raphael [at] soch [dot] lu [dot] se) och Marta Kolankiewicz (marta [dot] kolankiewicz [at] genus [dot] lu [dot] se) senast den 20 juni 2022.
 • Svar om artikelförslaget accepteras meddelas senast den 23 juni 2022.
 • Deadline för fullständiga artiklar 30 oktober 2022. Därefter sker en dubbelblind granskningsprocess. Målsättningen är att temanumret publiceras under vintern 2022/2023.
 • TGV är en tvär- och mångdisciplinär tidskrift för aktuell genusforskning på svenska. Bidrag på skandinaviska språk och engelska kan inkluderas vid överenskommelse.

Se TGV:s hemsida för mer information om format och formaliteter. 

Vid frågor, kontakta redaktörerna för temanumret Riya Raphael (riya [dot] raphael [at] soch [dot] lu [dot] se) och
Marta Kolankiewicz (marta [dot] kolankiewicz [at] genus [dot] lu [dot] se) eller redaktörerna tgv [at] genus [dot] lu [dot] se.
Vi förbehåller oss rätten att välja bland insända bidrag.