Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Levbarhet i skärningspunkten mellan religion, genus och sexualitet.

En etnografisk studie av religiösa och sociala barriärer för HBTQ+ personer inom olika religiösa samfund

This page in English

Projektledare professor Mia Liinason. 

FORTE (ID no 2021-01970)


 

Trots att Sverige ofta lyfts fram som ett sekulärt och liberalt land med en bred acceptans för samkönade
förhållanden, beskriver ny forskning en motsägelsefull situation för religiösa hbtq+ personer. Denna etnografiska studie syftar till att undersöka dessa motsägelser genom att utforska religiösa och sociala barriärer för hbtq+ personer inom olika religiösa samfund i Sverige. Projektets målsättning är att belysa effekterna av internaliserad hbtq+negativitet och heteronormativitet, samt att identifiera vad levbarhet är och kan vara för religiösa hbtq+ personer.

Projektet kombinerar multisituerad etnografi med digital etnografi och livshistorie-intervjuer, och har utvecklat
en nyskapande tvärvetenskaplig och jämförande metodologi för att undersöka religiösa och vardagserfarenheter bland hbtq+ personer i muslimska, judiska, samiska och katolska gemenskaper i Sverige, som fram tills idag ännu inte har varit föremål för något forskningsprojekt. Med ett intersektionellt teoretiskt ramverk, och inspiration från postkolonial feministisk och queer antirasistisk forskning, rör sig detta projekt bortom en monolitisk förståelse av religion och uppfattar religion som både doktrin och praktik. Genom att problematisera etablerade antaganden om en koherent identitet som mål för religiösa hbtq+ personer, förflyttar projektet fokus från individuell oförsonlighet till att uppmärksamma hur individuella erfarenheter formas i samspel med dominanta narrativ, och undersöker både de religiösa och sociala barriärer som religiösa hbtq+ personer möter. 

Genom att uppfatta religion som ett föränderligt fenomen, som även själv kan bli föremål för förändring, bidrar detta projekt med ny kunskap om hur heteronormativitet och hbtq+negativitet kommer till uttryck; om effekterna av minoritetsstress bland religiösa hbtq+ personer; och om sammanhang som ger stöd och kraft. På så sätt kan detta projekt utveckla unika förståelser om levbarhet och hur hbtq+ liv kan bli levbara i religiösa sammanhang.