Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kristin Linderoth

MSc, Doktorand

Jag är doktorand vid Genusvetenskapliga institutionen sedan hösten 2011. Mina forskningsintressen berör klass- och könsrelationers betydelse för ojämlikhet och social förändring, arbetarrörelsens teorier och praktiker idag och historiskt, arbete och välfärdsstatens utveckling. Jag har en masterexamen i samhällsvetenskap med inriktning genusvetenskap, och har även skrivit en kandidatuppsats i historia.

Utanför akademin föreläser, debatterar och skriver jag om ämnen kopplade till mina forskningsintressen. Sedan hösten 2011 ingår jag i redaktionen för den idépolitiska tidskriften Tiden Magasin. Jag är också engagerad i Tillsammansskapet.

Pågående forskning

Hur ser fackligt aktiva kommunalare som var verksamma under den stora Kommunalstrejken 2003 tillbaka på sina strejkerfarenheter? Det undersöker jag i mitt avhandlingsprojekt med arbetstiteln Kampen om välfärdsarbetets värde och pris - Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003. Jag är intresserad av fackföreningsrörelsens självbild, men också av hur förändringar i den svenska välfärden kan förstås genom berättelserna om strejken.

Teoretiskt ligger tonvikten i avhandlingen på hur klass och kön görs inom ramen för arbete och facklig kamp under tiden både före, under och efter strejken (Briskin 2007; Selberg 2012; Fantasia 1988; Acker 2006). Med fackligt aktiva välfärdsarbetares (i huvudsak kvinnor) erfarenheter i centrum vill jag undersöka dessa relationer i en kontext av social mobilisering och förändring.

Kommunalarbetaren 21 maj-3 juni 2003
Tidningen Kommunalarbetarens framsida under pågående strejk, maj 2003

 

Aktuellt

Medverkar på tankesmedjan Katalys seminarium "Ska vi ha det såhär? – Arbetarkvinnors förhållande idag" måndag 9/4 2018 kl. 18, https://www.noww.se/p/ska-vi-ha-det-sahar-arbetarkvinnors-forhallande-id...

 

Utvalda publikationer

Linderoth, Kristin (2017) "Sammanhållning i lokalsamhället" i Syssner, Josefina, Häggroth, Sören & Ramberg, Ulf (red.) Att äga framtiden. Perspektiv på kommunal utveckling, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköping. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1154600/FULLTEXT01.pdf

Linderoth, Kristin (2014) ”Välfärdsarbetets värde och pris. Erfarenheter av Kommunalstrejken 2003”, i Andersson Cederholm, Erika & Sjöholm, Carina (red.) Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar, Institutionen för service management och tjänstevetenskap. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5043944&fileOId=5043967

Linderoth, Kristin, ”Könspolitik mellan kamp och samförstånd. Kommunals kongressdebatt om kvotering”, Arbetarhistoria, nr 141, 2012:1

 

Tredje uppgiften (urval)

Inspirationsföreläsning "Arbetarrörelsens historiska kamp – vad kan vi lära?", LO:s UngForum, Runö folkhögskola 22/11 2017

Reportage från Durham miners' gala i England, "Här låter de fackliga ledarna inte som ministrar", Tiden Magasin, nr 3 2017, http://tankesmedjantiden.se/tidenmagasin-arkiv/har-later-de-fackliga-led...

Medverkade i panel om feministisk rörelsehistoria på Feministisk festival, Stadsarkivet 10/6 2016. Program:https://feministiskfestival.se/feministisk-rorelsehistoria/ 

”Bättre att tala ur skägget, än om det”, Tvärdrag, 9/2 2016, http://www.tvardrag.se/kristin-linderoth-battre-att-tala-ur-skagget-an-om-det/

Recension av Björn Elmbrants bok Innan mörkret faller, Tiden Magasin, 18/12 2015, http://tidenmagasin.se/innan-morkret-faller/

Lunchföreläsning om ”Feministiska perspektiv på strejker”, Runö folkhögskola, Åkersberga, 10/3 2015 

Recension av filmen Pride, ”Filmen som enar vänsterrörelsen”, Tiden Magasin, tema TTIP- hot eller möjlighet?, nr 1 2015, s 54-57, http://tidenmagasin.se/filmen-som-enar-vansterrorelsen/

Gästade Studentafton 7/10 2014 tillsammans med Gudrun Schyman och Seher Yilmaz. Under ledning av Johanna Palmström samtalade vi om feminism i akademi, politik och aktivism. Hela samtalet finns här: http://www.studentafton.se/podden/

Medverkade 7/8 2014 i SR:s programserie Författarröster om demokrati, med en reflektion om feminism och politisk ilska: http://www.ur.se/Produkter/182319-Forfattarroster-om-demokrati-Qaisar-Mahmood

Gästbloggade på Kommunals utredarblogg 9/10 2012 med en text om "Arbetstid som jämställdhetsfråga", http://blogg.kommunal.se/utredare/2012/10/09/arbetstid-som-jamstalldhetsfraga/

Tillbaka till doktorsprojekt

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Kristin Linderoth
E-post: kristin [dot] linderoth [at] genus [dot] lu [dot] se

Doktorand

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 04 03

209

31

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten