Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barnmorskor och gynekologer sökes till forskningsstudie om växande kritik mot kopparspiralen

Vid Lunds universitet bedrivs ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt vars utgångspunkt är att det i och med internets framväxt skapats nya förutsättningar för människor att själva söka information om hälsa, vilket utmanar den självklara auktoritet som informationen från konventionella vårdinstitutioner tidigare haft. I detta nya digitala landskap, framför allt i sociala medier, har forum skapats där människor utbyter erfarenheter och information som kan gå stick i stäv med den information som vården tillhandahåller. I forskningsprojektet undersöks alternativa kunskapsanspråk om hälsorisker förknippade med kopparspiralen, vilka sprids till exempel i Facebookgruppen Kopparöverskott/ Kopparförgiftning. Dessutom studeras hur vårdpersonal förhåller sig till dessa alternativa kunskapsanspråk.

Fokusgrupper

Vi söker nu barnmorskor och gynekologer som vill delta i så kallade fokusgrupper om de alternativa kunskapsanspråken om kopparspiralens hälsorisker. Fokusgrupperna innebär att vi samlar 3–5 barnmorskor och gynekologer (digitalt eller genom en fysisk träff) för att ta del av era reflektioner om dessa alternativa kunskapsanspråk och hur ni hanterar eller skulle hantera eventuella möten med patienter som influerats av dem.

Du behöver inte ha någon specifik erfarenhet av eller kunskap om de alternativa kunskapsanspråken om kopparspiralens hälsorisker för att delta – i början av fokusgruppen ger vi deltagarna en övergripande bild av hur dessa kunskapsanspråk kan se ut. Fokusgrupperna leds av projektets två forskare, Maria Wemrell och Lena Gunnarsson, och beräknas ta 1–1,5 timma. Allt deltagarna säger under fokusgruppen är konfidentiellt och alla måste förbinda sig att inte sprida något av det som sägs utanför fokusgruppen.

Att delta i en fokusgrupp bör vara yrkesmässigt värdefullt för dig som barnmorska, då det ger möjlighet att ingående diskutera en fråga som kan behöva hanteras i din yrkesmässiga vardag. Resultaten från studien kommer att presenteras i artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt för samhälleliga aktörer för vilka studiens resultat är relevanta.

Kontakt

Om du är intresserad, hör av dig till Lena Gunnarsson på lena [dot] gunnarsson [at] oru [dot] se eller tel. 0762-313679, så får du mer information!

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig: Lunds universitet.
Huvudansvarig forskare: Maria Wemrell, Dr. i Folkhälsovetenskap, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Tel: 0702-442922. Epost: maria [dot] wemrell [at] genus [dot] lu [dot] se 
 

Kontakt

Är du intresserad av att delta i studien? 

Lena Gunnarsson 
lena [dot] gunnarsson [at] oru [dot] se
Tel. 0762-313679