Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Att bryta innanförskapet: kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin

Redaktör:
  • Kerstin Sandell
Publiceringsår: 2014
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Bok
Förlag: Makadam förlag

Abstract english

Högre utbildning och forskning är en av de samhällsarenor där

kvinnors position radikalt har förändrats de senaste trettio åren.

Kvinnor är inte länge en minoritet inom akademin i stort, samtidigt

som män fortfarande dominerar på ledningspositioner och professorstjänster.

Andra minoritiserade grupper har också uppnått en större närvaro och synlighet. Policy för jämställdhet och mångfald är ofta centralt i universitetens framställning av sig själva som framgångsrika.

Att bryta innanförskapet är en ansats att kritiskt granska och

expandera vad jämställdhet och mångfald är och skulle kunna

vara inom akademin. Forskare inom genusvetenskap, sociologi,

socialt arbete och rättssociologi undersöker här kopplingar

mellan kön, etnicitet, sexualitet, klass och makt, gränser och villkor

för närvaro samt hur olika grupper av anställda erfar, namnger

och tolkar sina positioner och möjligheter inom ramen för de

akademiska strukturförändringarna.

I antologins texter undersöks å ena sidan vem och vilka

som problematiseras och ska åtgärdas i policy, samt vilken plats

policy har inom forskningspolitik och inom organisationen. Å den

andra lyfter vi fram underordnade gruppers erfarenheter av att

jobba och verka inom akademin. En inkluderande underordning

i förhållande till minoritiserade grupper är fortfarande en realitet

på akademiska arbetsplatser och i vetenskapliga discipliner.

Keywords

  • Gender Studies
  • Social Sciences Interdisciplinary
  • jämställdhet
  • mångfald
  • likabehandling
  • akademin

Other

Published
  • ISBN: 978-91-7061-151-3
Kerstin Sandell portrait
E-post: kerstin [dot] sandell [at] genus [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 40 59

31

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten