Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskningsram

Forskningen vid institutionen är utpräglat interdisciplinär med en samhällsvetenskaplig tonvikt. Institutionens forskare har sin bakgrund i olika discipliner och teoretiska och metodologiska traditioner, men delar en förståelse av hur genus och sexualitet är centrala för att förstå samhälleliga symboler, identiteter och sociala relationer. 

Institutionens forskning strävar att förstå och förklara socio-ekonomiska och politiska ojämlikheter. Denna strävan delar vi med växande fält av feministiska, queer, och poskoloniala/dekoloniala studier som erbjuder fruktsamma analytiska ramar att förstå genusrelationers komplexitet. Genom empirisk data skapas möjligheter att förstå ojämlika livschanser lokalt och globalt, i städer och på landsbygden.
I huvudsak utförs forskningen vid institutionen genom etnografiska metoder, brett definierat. Tekniker som observation, intervjuer, fokus-grupp diskussioner kompletteras med diskursanalys av text och bildmaterial, genealogiska arkivstudier och statistiska översikter.

Frågor om kunskapsproduktionens villkor – av vem, för vem, hur och med vilka konsekvenser –  är i fokus för all forskning. Forskningen vid institutionen utförs i dialog med kollegor över hela världen och utmanar kunskapsregimer genom utbytet av intellektuella perspektiv, analyser, metoder och pedagogiska förhållningssätt. 

Institutionen är engagerad i det offentliga samtalet kring hur samhället kan utvecklas. Forskningen vid  institutionen är skapad i dialog med nationella och internationella aktörer, NGOs (icke-statliga organisationer, statliga organ och civilsamhället.

Forskningsram
Illustration: Sarah Hirani

Sidansvarig:

Genusforskning på LU

Kontaktinformation

Forskarutbildningsansvarig
Diana Mulinari, professor
Tel. 046-222 97 04
E-post: Diana [dot] Mulinari [at] genus [dot] lu [dot] se   

Personlig hemsida


Forskningsansvarig
Helle Rydström, professor
Tel: 046-222 09 52
E-post: Helle [dot] Rydstrom [at] genus [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida


Forskningsadministratör
Josefin Larsson 
Tel. 046-222 9778
E-post: Josefin [dot] Larsson [at] genus [dot] lu [dot] se

 

 

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten