Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Universal values, particular contexts, situated struggles.

A comparative study of feminist strategies and political discourses on gender equality and multiculturalism in Denmark, Norway and Sweden.
Liinason, Mia. 2012-2014. Universal values, particular contexts, situated struggles. A comparative study of feminist strategies and political discourses on gender equality and multiculturalism in Denmark, Norway and Sweden.
Projektet genomförs av Mia Liinason och bedrivs inom ramen för hennes anställning som postdoktor vid Lunds universitet

Detta är en komparativ och historisk studie omkring förståelser av jämställdhet och mångfald i Danmark, Norge och Sverige. Projektet kombinerar analyser av feminism som en social rörelse och kunskapsproducent i frågor om jämställdhet och mångfald, med studier av politiska policies omkring social rättvisa, och utforskar det komplexa förhållandet mellan feminism, jämställdhet och mångfald i Danmark, Norge och Sverige.

Projektets fokus
Feminism har, i en varierande utsträckning, influerat den politiska diskursen i alla Skandinaviska länder. Samtidigt växer spänningarna mellan föreställningar om jämställdhet och mångfald, och situationen i dessa länder i relation till övriga europeiska geo-politiska kontexter har beskrivits som särskilt akut. Syftet med detta projekt är att studera relationen mellan heterogena, varierade och ofta också motsägelsefulla former av feminism och dess förståelser av social rättvisa, och politiska diskurser omkring jämställdhet och mångfald i Danmark, Norge och Sverige. Hur produceras och reproduceras förståelser av genus, sexualitet, klass och etnicitet i jämställdhets- och mångfaldsdiskurserna i dessa länder? Hur kommer idéer om social rättvisa till uttryck? Vilken är feminismens roll i produktionen av dessa diskurser? Vilka spänningar finns det mellan olika former av feminism i kampen för emancipation och social förändring? Vilken är relationen mellan dessa olika former av feminism och de idéer om social rättvisa som konstrueras i den politiska diskursen? Studien grundas på fallstudier av feministiska organisationer samt analyser av politiska dokument av relevans för nationella policies omkring jämställdhet och mångfald.

Deltagare
Projektet genomförs av Mia Liinason och bedrivs inom ramen för hennes anställning som postdoktor vid Lunds universitet, 2012-2014.

 

Sidansvarig:

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten