Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Efter succén med den nya generationens antidepressiva läkemedel

After the success with the new generation antidepressants: Experiences, practices, discourses and changes in the self
Sandell, Kerstin. 2010-2015, tillsammans med Shai Mulinari, Anna Bredström och Marianne Winther Jörgensen.
Finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

Efarenheter, praktiker, diskurser och jagets förändring

Införandet av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har revolutionerat behandlingen av och synen på depressioner. Samtidigt finns nästan ingen forskning utanför ett begränsat biomedicinskt perspektiv som utforskar vad detta har inneburit. Projekts syfte är att utforska denna ”SSRI-revolutions” vardagliga, kliniska och diskursiva konsekvenser.

Införandet av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har revolutionerat behandlingen av och synen på depressioner. Samtidigt finns nästan ingen forskning utanför ett begränsat biomedicinskt perspektiv som utforskar vad detta har inneburit. Projekts syfte är att utforska denna ”SSRI-revolutions” vardagliga, kliniska och diskursiva konsekvenser.

Projektets fokus

Vi fokuserar fyra arenor i projektets delstudier: 1) patienterna/användarnas vardagliga erfarenheter och strategier; 2) primärvårdens kliniska praktiker och läkarnas professionella erfarenheter; 3) hur den vetenskapliga kunskapen om hjärnan och SSRIs effekter produceras, sprids och används; samt 4) förändringar i förståelsen av depression, SSRI-användning och jaget på policynivå. Forskargruppen består av både samhälls- och naturvetare. Donna Haraways teorier kommer att användas för att på ett icke-reduktionistiskt sätt fånga erfarenheter som kroppsligt levda, samt hur biomedicinen producerar förståelser av jaget kopplat till kroppen. Projektet ämnar även belysa hur genus, sexuell identitet, klass, ålder och etnicitet skapas i kunskapen om och användningen av SSRI. Empirin består främst av intervjuer med patienter, läkare och forskare, samt skriftliga dokument som kliniska riktlinjer och vetenskapliga artiklar. Metodologiskt kombineras en etnografisk ansats med diskursanalys. Projektet bidrar med central kunskap om ett fenomen som är relativt outforskat i sitt samhälleliga sammanhang, trots den omfattande användningen av SSRI.

Deltagare

Projektet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond 2010-2012 och genomförs av:
Kerstin Sandell , projektledare, Genusvetenskapliga institutionen, Lund
Anna Bredström , REMESO, Linköpings universitet
Shai Mulinari  , Sociologiska institutionen, Lund
Marianne Winther Jørgensen , ISAK - Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet

 

Publikationer
Peer review

Bornäs, Hanna and Sandell Kerstin. (2016) ’Taking it out on the body? A phenomenological study of young adults
gendered experiences of antidepressant use’. Nora, 24: 251-266.

Bredström, Anna (2015) “Sociokulturellt sammanhang som etnisk skiljelinje i psykiatrisk diagnostik: kulturbegreppet i DSM-5”, Socialmedicinsk Tidskrift, No. 1, 2015.

Hagen N, Hedlund M, Lundin S, Mulinari S, Kristoffersson U (2013) Genetics and democracy—what is the issue? Journal of Community Genetics 4(2):181-188.

Mulinari S (2012) Monoamine theories of depression: historical impact on biomedical research. Journal of the History of the Neurosciences 21(4), 366-92.

Mulinari S (2013) Regulating drug information in Europe: a pyrrhic victory for pharmaceutical industry critics? Sociology of Health & Illness 35(5):761-77

Mulinari S (2014) The Specificity Triad: notions of disease and therapeutic specificity in biomedical reasoning. Philosophy, Ethics and Humanities in Medicine. 9:14.

Mulinari S (2015) Divergence and convergence of commercial and scientific priorities in drug development: the case of Zelmid, the first SSRI antidepressant. Social Science & Medicine. doi.10.1016/j.socscimed.2015.06.020

Mulinari S. (2016) Regulating Pharmaceutical Industry Marketing: Development, Enforcement and Outcome of Marketing Rules. Sociology Compass 10: 74–86.

Mulinari S (in press) Let the drugs lead the way! On the unfolding of a research program in psychiatry. Philosophy, Psychiatry & Psychology

Mulinari S. (in press) Explaining biological depression theories. Philosophy, Psychiatry & Psychology

Mulinari S. (in press) Unhealthy Marketing of Pharmaceutical Products: An International Public Health Concern. Journal of Public Health Policy
Sandell, Kerstin and Hanna Bornäs (2017) “Functioning numbness instead of feelings as direction: Young adults
experiencing antidepressant use in the Neoliberal” Sociology 51(3): 543-558 (E-pub Aug 3, 2015).

Vilhelmsson A, Davis C, Mulinari S. (2016) Pharmaceutical industry off-label promotion and self-regulation: a document analysis of off-label promotion rulings by the United Kingdom Prescription Medicines Code of Practice Authority 2003-2012. PLoS Medicine 13(1): e1001945.

Winther Jørgensen, Marianne (2015) “Patient-centered decision-making? Biocitizens between evidence-based medicine and self-determination”. Evidence and Policy 11(3).

Zetterqvist AV, Merlo J, Mulinari S (2015) Complaints, Complainants, and Rulings Regarding Drug Promotion in the United Kingdom and Sweden 2004–2012: A Quantitative and Qualitative Study of Pharmaceutical Industry Self-regulation. PLoS Medicine 12(2):e1001785.

Zetterqvist AV, Mulinari S (2013) Misleading antidepressant advertising in Sweden: a failure of pharmaceutical industry self-regulation. PLoS ONE 8(5): e62609.

Sandell, Kerstin, & Bornäs, Hanna. (2015). Functioning Numbness Instead of Feelings as a Direction: Young Adults’ Experiences of Antidepressant Use. Sociology, doi:10.1177/0038038515591947

Sandell, Kerstin. (2016). Living the neurochemical self? Experiences after the success of the SSRIs. Distinktion: Journal of Social Theory, 17(2), 130-148

Non peer-review

Mulinari S (2011) Varför fara med osanningar om depressioners orsaker? Läkartidningen 108(38), 1839-40.

Mulinari S (2012) Slapp hantering av läkemedelsindustrin skadar läkemedelsverkets trovärdighet. Läkartidningen 46(109), 2107.

Mulinari S (2015) Många allvarliga regelbrott när läkemedel marknadsförs. Läkartidningen 14-15(112), 703.

Mulinari S (2015) Replik, etik och marknadsföring: Inte för sent för reformer. Läkartidningen 112:DF3C.

Sandell Kerstin (2016) Tillståndet som förlorade sitt namn men fick en behandling: erfarenheter av depression och antidepressiva läkemedel i en nyliberal kontext (The condition that lost its name but gained a treatment: experiences of depression and antidpessants in a neoliberal context). In Siv Fahlgren, Diana Mulinari and Angelika Sjöstedt Landén (eds) Feministiska läsningar av nyliberalism: begrepp och grepp om samtiden (Feminist readings of neoliberalism: conceptualizing the contemporary). Pp 84-109. Makadam förlag, Göteborg.

Sandell, Kerstin, Sager Maja and Nora Rätzhel (eds) (2014) Kritiska gemenskaper: att skriva feministisk och postkolonial vetenskap (Critical communitites: writing feminist and post-colonial science) Genusvetenskapliga institutionen, Lund.

Sandell, Kerstin (2015), 'Donna Haraway ', in Stefan Jonsson (ed), Samtida politisk teori (Tankekraft), 207-28.

 

 

Sidansvarig:

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten