Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

En öppen akademi

Projektet En öppen akademi är en satsning från Centrums sida på att utveckla en forskningsprofil kring makt, jämställdhet och mångfald inom akademin, utifrån feministiska, postkoloniala och queera perspektiv. Inom ramen för detta projekt är vi del av fakultetens forskningsstrategiska satsning, under titeln I Hedda Anderssons fotspår, samt del av Lunds universitets satsning på Equal opportunities. Projektet har tre huvudlinjer. Det första utgår från att kvinnor innehar ledande positioner inom akademin och att det är värdefullt för en förståelse av hur akademin fungerar som organisation att utforskar dessa kvinnors erfarenheter utifrån frågor om förändringar i relationen mellan makt och ledarskap. Det andra syftar till att samla in och analysera livshistorier hos kvinnor och minoriteter som har framgångsrika akademiska karriärer, även detta med målet att öka förståelsen av inkluderings- och exkluderingsmekanismer inom akademin. Det tredje aspekten är att utforska motstånd mot jämställdhet och mångfald inom universiteten som organisation.
Projektledare Diana Mulinari och Kerstin Sandell

Inom ramen för projektet En öppen akademi har vi gett ut en antologi: Kerstin Sandell (red) Att bryta innanförskapet: kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin (Makadam förlag, 2014)

Vi har även gett ut en skrift med rekommendationer för jämställdhets- och likabehandlingsarbete Bryt innanförskapet! Förslag för hur en kan arbeta inom akademin med jämställhet, mångfald och likabehandling för en ökad rättvisa och jämlikhet

Rebecca Selberg har skrivit en rapport om lyckade karriärvägar för kvinnliga ledare vid Lunds universitet. I rapporten konstateras det att kvinnliga ledare vid Lunds universitet oftast är positivt inställda till genus- och jämställdhetsfrågor men att det inte nödvändigtvis innebär att de själva driver en jämställdhetspolitisk agenda som ledare Att bryta in i ledarskap

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten