Queer-, trans- , och crip-perspektiv på genus och sexualitet

Institutionen har en väl etablerad forskningsmiljö kring frågor som ifrågasätter binära kategorier och klassificerings system baserat på genus och sexualitet där forskningen inspireras av en queer-, transfeministiska och/eller cripteoretiska perspektiv. Exempelvis analyseras erfarenheter av och föreställningar om kroppen, könsidentitet, normbrytande identiteter och praktiker och kamp för likaberättigande. Miljön främjar ett dynamiskt nordiskt samarbete om relationen mellan välfärdsstaten och föreställningar om normalitet.  

Forskningsprojekt:

Kontaktinformation

Jens Rydström, Professor
Tel. 046 222 80 69
E-post: jens [dot] rydstrom [at] genus [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida

Jens - faktaruta


Irina Scmitt, Universitetslektor
Tel. 046 222 83 95
E-post: irina [dot] schmitt [at] genus [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida

Irina - Faktaruta