Genus, sociala rörelser, och politiska identiteter

Genusvetenskapliga institutionen har en levande forskningsmiljö där tonvikten ligger i en förståelse av hur kulturella föreställning och genus och sexualitet skapar formar politiska gemenskaper,  politiska partier, sociala rörelser och civila samhälleliga organisationer lokalt och globalt. 
Forskningsmiljön präglas av institutionens syn på vikten av ett aktivt samspel mellan forskning och omgivande samhälle.  Detta är en miljö som etablerat viktiga samarbeten och initierat transnationella samarbeten kring olika typer av rörelser och deras (feministiska) utopier. Men också identifierat den centrala roll som genus och sexualitet har i konstruktionen av anti-demokratiska världsbilder.

Forskningsprojekt:

Kontaktinformation

Diana Mulinari, professor
Tel. 046-222 97 04
E-post: diana [dot] mulinari [at] genus [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida

Diana - Faktaruta