Genus, sexualitet, och hälsa

Vid Genusvetenskapliga institutionen finns en livaktig miljö, präglad av tvärvetenskapliga perspektiv och såväl teoretisk som metodologisk mångfald, kring frågor om genus, sexualitet och hälsa. Med en feministisk blick på kroppen som ett fält där en rad makt diskurser skapar vad som är normal , naturlig och rätt analyseras med inspiration från transstudier, feministisk vetenskaps filosofi hälsa och (o) hälsa i en ojämlik värld.

Forskningsprojekt:

Kontaktinformation

Maria Wemrell, Universitetslektor, postdoc 
E-post: maria [dot] wemrell [at] med [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida

Maria - faktaruta