Genus, rättvisa och social förändring i det globala syd

Institutionen har en framgångsrik forskningsmiljö kring genus och globala maktrelationer. Här bedrivs forskningsprojekt som ställer frågor om hur människors liv och vardagsvillkor påverkas av erfarenheter av exempelvis kolonialism och postkolonialism, krig, fredsprocesser och klimatförändring. Miljön utmärks av täta internationella och resultatrika samarbeten.  

Forskningsprojekt:

Kontaktinformation

Helle Rydström, professor
Tel: 046-222 09 52
E-post: helle [dot] rydstrom [at] genus [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida

Helle - faktaruta