Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsram

Forskningen vid institutionen är utpräglat interdisciplinär med en samhällsvetenskaplig tonvikt. Institutionens forskare har sin bakgrund i olika discipliner och teoretiska och metodologiska traditioner, men delar en förståelse av hur genus och sexualitet är centrala för att förstå samhälleliga symboler, identiteter och sociala relationer. 

Institutionens forskning strävar att förstå och förklara socio-ekonomiska och politiska ojämlikheter. Denna strävan delar vi med växande fält av feministiska, queer, och poskoloniala/dekoloniala studier som erbjuder fruktsamma analytiska ramar att förstå genusrelationers komplexitet. Genom empirisk data skapas möjligheter att förstå ojämlika livschanser lokalt och globalt, i städer och på landsbygden.
I huvudsak utförs forskningen vid institutionen genom etnografiska metoder, brett definierat. Tekniker som observation, intervjuer, fokus-grupp diskussioner kompletteras med diskursanalys av text och bildmaterial, genealogiska arkivstudier och statistiska översikter.

Frågor om kunskapsproduktionens villkor – av vem, för vem, hur och med vilka konsekvenser –  är i fokus för all forskning. Forskningen vid institutionen utförs i dialog med kollegor över hela världen och utmanar kunskapsregimer genom utbytet av intellektuella perspektiv, analyser, metoder och pedagogiska förhållningssätt. 

Institutionen är engagerad i det offentliga samtalet kring hur samhället kan utvecklas. Forskningen vid  institutionen är skapad i dialog med nationella och internationella aktörer, NGOs (icke-statliga organisationer, statliga organ och civilsamhället.

 

Forskningsram
Illustration: Sarah Hirani


 

Genusforskning på LU

Kontaktinformation

Tf. Forskarutbildningsansvarig 
Mia Liinason, professor
Tel. 046 222 97 74
E-post: mia [dot] liinason [at] genus [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida


Forskningsansvarig
Mia Liinason, professor
Tel. 046 222 97 74
E-post: mia [dot] liinason [at] genus [dot] lu [dot] se

Personlig hemsida


Forskningsadministratör
Josefin Larsson 
Tel. 046-222 9778
E-post: josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se