Forskningsprojekt

Forskningen vid genusvetenskapliga institutionen är finansierad både genom fakultetsanslag och genom externa forskningsmedel och omfattar många olika forskningsområden. Här finns individuella projekt, gemensamma projekt ledda av institutionens seniora forskare, postdoktorala forskningsprojekt och doktorandprojekt

Pågående forskningsprojekt

 

Pågående avhandlingsprojekt

Även våra doktorander bedriver många spännande avhandlingsprojekt som presenteras på deras personliga sidor.