Forskarkurser och avhandling

Forskarutbildningen omfattar 240 hp, varav 180 hp utgörs av avhandlingsarbetet och resten av forskarkurser. Här hittar du information om detta. Som stöd har en doktorand även en handledare och en biträdande handledare, och deras roll beskrivs här

Avhandlingsarbetet

Avhandlingsarbetet omfattar 180 hp och utgör navet i utbildningen. Tre formella hållpunkter är tänkta att fungera som hjälp i de olika faserna. Relativt tidigt i arbetet avhålls ett planseminarium där doktoranden presenterar idéer i utkast. Mitt i arbetet hålls ett mittseminarium, och en manuskonferens diskuterar ett avhandlingsmanus i förhållandevis färdig form. Avhandlingen kan ha formen av en monografi eller en sammanläggningsavhandling där olika delar (i formen av akademiska, gärna publicerade, papper) samlas i en "kappa".

Forskarkurser

Kursdelen omfattar metodkurser (30 hp) samt läskurser och specialkurser (30 hp), valda med tanke på avhandlingsarbetet. Kursdelen kan läsas i form av gemensamma kurser och i form av individuella kurser, så kallade läskurser.För närvarande ges inga sådana kurser vid institutionen. Vi samarbetar dock med Samhällsvetenskapliga fakulteten som ger kurser. Se gärna mer information på fakultetens hemsida.

Dessutom är Genusvetenskapliga institutionen medlem i InterGender Research School som skapar utbyte mellan svenska doktorsutbildningar samt mellan fyra stora europeiska forskningsutbildningar. InterGender finansieras av Vetenskapsrådet och erbjuder varje termin utbildningsprogram och kurser för doktorander på olika stadier av sin utbildning. De kurser som erbjuds av InterGender hittar du här.

Handledning

Handledare utses av prefekt i samråd med ansvarig för forskarutbildningen efter samtal med doktoranden. Huvudhandledare ska vara docentkompetent; detta krävs ej för biträdande handledare. Huvudhandledare och biträdande handledare har som uppgift att hjälpa doktoranden att lotsa fram arbetet från idé till slutmanus. Handledarna ingår i ett handledarkollegium som i en större grupp diskuterar arbetet.

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan för att strukturera och organisera utbildningen. Studieplanen upprättas i samråd mellan handledare och doktorand, och fastställs sedan av prefekten.