Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskning

Feministisk forskning i Lund sedan 1978
Genusvetenskapliga institutionen är en livaktig och dynamisk forskningsmiljö som har utvecklats och expanderat sedan 1978. Genusvetenskapliga institutionen har spelat en central roll för att lyfta in genus som ett viktigt analytiskt begrepp i samhällsvetenskaplig analys och kulturanalys vid Lunds universitet.

Regnbågsflaggor hissade på universitetshuset

Institutionen har också fungerat som en central arena för att skapa och upprätthålla nätverk för forskare som arbetar med genusperspektiv, samt varit aktiva i interaktioner mellan akademin och det omgivande samhället.

Institutionens forskning svarar på frågor om hur kvinnors och mäns liv och vardagsvillkor påverkas av lokala och globala förhållanden. Forskarna strävar efter att förstå kopplingar och utforska föreställningar om kön, sexualitet, etnicitet, klass, funktionshinder och ålder. Hur samspelar olika maktstrukturer med varandra i skapandet av social ojämlikhet – men också av motstånd, solidaritet och social rättvisa? Forskningen ger också verktyg för att kunna ställa nya frågor. Vad ingår exempelvis i femininitet och maskulinitet för att det ska upplevas som normalt, rätt och önskvärt?

Undervisning och forskning på genusvetenskapliga institutionen utgår från att sociala och kulturella processer alltid är formade genom och av genus, och att genus är intersektionellt länkat till andra sociala relationer som klass, ’ras’/etnicitet, sexualitet, funktionshinder och ålder. Medarbetarna på institutionen har olika disciplinära bakgrunder och arbetar utifrån att akademisk kunskap utvecklas och frodas i postdisciplinära möten och genom att arbeta med olika former av empiriskt material, teorier och perspektiv.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Forskarutbildningsansvarig
Diana Mulinari, professor
Tel. 046-222 97 04
E-post: Diana [dot] Mulinari [at] genus [dot] lu [dot] se   


Forskningsadministratör
Maria Persson
Tel. 046-222 97 78
E-post: Maria [dot] Persson [at] genus [dot] lu [dot] se


Forskningsansvarig
Professor Helle Rydström
Tel: 046-222 09 52
E-post: Helle [dot] Rydstrom [at] genus [dot] lu [dot] se

 

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten