Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Erfarenheter av personlig assistans och omfattande funktionsnedsättningar i Sverige 1994-2017 - preliminära resultat

Matilda
Seminarium
Matilda Svensson Chowdhury, dr. historia, Lunds Universitet och utredare på Stiftelsen JAG.

 

Vilken betydelse har personlig assistans för personer som har flera omfattande funktionsnedsättningar och som behöver stöd för att vara självbestämmande? Vilka erfarenheter har gjorts av olika LSS-insatser från 1994 till 2017? Hur har insatserna inverkat på livsvillkoren och möjligheterna till ett självständigt liv?

Framtiden för Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, den rättighetslag som brukar kallas LSS, diskuteras nu av politiker, tjänstemän, människor med funktionsnedsättningar och deras närstående. Detta efter att regeringen i maj 2016 tillsatt en utredning med syfte att göra en ”översyn” av LSS-insatserna. Samtidigt är kunskapen om livsvillkoren för människor med kombinationer av flera omfattande funktionsnedsättningar inklusive intellektuella funktionsnedsättningar liten. På det osäkra kunskapsläget följer en oro för att LSS-utredningens pågående översyn kommer förbise de behov som människor med flera och/eller omfattande funktionsnedsättningar har.

Under seminariet presenteras en pågående utredning som är finansierad av Stiftelsen JAG och som har som mål att öka kunskapen om livsvillkoren under vilka människor med kombinationer av omfattande funktionsnedsättningar lever.

Seminariet hålls på svenska och är öppet för både forskare och intresserad allmänhet.

Tillgänglighet: lokalerna är anpassade för rullstol. Det finns hiss, dörröppnare och en tillgänglig toalett. Presentationen är omkring 45 minuter som följs 15 minuters paus. Resterande tid är till för frågor och diskussion.

Vid frågor kontakta mikael [dot] karlsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Lokal: M226, genusvetenskapliga institutionen Lunds Universitet.

Tid: 
2018-03-28 13:15

Om händelsen

Tid: 
2018-03-28 13:15

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten