Minor Fields Studies (MFS)

Sida ger studenter möjlighet att tillbringa 8-10 veckor i ett utvecklingsland genom sitt Minor Field Study-stipendium. Som stipendiat får du utföra en mindre fältstudie inför uppsatsarbete på kandidat, magister-, eller masternivå. Just nu ligger stipendiet på cirka 27 000 kr.


Stipendier kan sökas av studenter vid Lunds universitet. På Genusvetenskapliga institutionen kan du söka MFS om du vill göra en fältstudie i ett utvecklingsland som underlag för en kandidat-, magister eller masteruppsats.


För beskrivning av hur man gör sin ansökan och ansökningsdatum se


http://www.lu.se/studera/studera-utomlands/stipendier-utlandsstudier/minor-field-studies