Termin 3

Tredje terminen på programmet erbjuder olika spår, inklusive möjlighet till utbytesstudier och arbetslivspraktik.

Under termin 3 erbjuder vi olika valbara spår. Dessa spår varierar men brukar bestå av spåren folkhälsa, socialt arbete, mellanösterstudier, development studies, öst- och sydasiatiska studier. Under terminen går det även bra att läsa utbytesstudier och arbetslivspraktik. 


Du väljer mellan:

 1. Valbara kurser inom programmets spår
   
 2. Arbetslivspraktik
  Här har du möjlighet att genomföra en arbetsplatsförlagd praktik  Kursen bygger på att du som student hittar din egen praktikplats och får arbetsuppgifter med för programmet anpassade arbetsuppgifter. Har du frågor om arbetslivspraktiken, kontakta vår studievägledare Shifte Mosalli
   
 3. Utbytesstudier.
  Här har du möjlighet att genomföra utbytesstudier. Har du frågor om utbytesstudier, kontakta vår studievägledare Shifte Mosalli

 
Möjlighet finns också att läsa andra kurser termin 3 efter samråd med studievägledaren.