Termin 2

Andra terminen på programmet innehåller fyra 7.5 hp-kurser. Feministiska metodologier ges på engelska, övriga kurser ges på svenska.

Globala processer, lokala förändringar: Arbete och ekonomi

GNVN10, 7.5 hp

Kursen har fokus på arbetsmarknad, försörjning och relationen mellan betalt och obetalt arbete, produktion och reproduktion i Sverige, Europa och globalt. Kursen utforskar kopplingar mellan det lokala och det globala.

Kursansvarig: Rebecca Selberg

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

 

Globala processer, lokala förändringar: Ojämlikhet, hälsa och samlevnad

GNVN08, 7.5 hp

Här undersöks länken mellan ojämlikhet, hälsa och samlevnad. Kursen syftar till att ge en bredare förståelse av hälsa och samlevnad med utgångspunkt i identitet och erkännande. Kursen fokuserar hälsa utifrån idéer om inkludering och exkludering och diskuterar effekter på hälsa och upplevelse av hälsa.

Kursansvarig: Maria Wemrell

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

 

Feministiska metodologier

GNVN23, 7.5 hp | Feminist methodologies 7.5 credits

Vetenskapsteoretisk kurs som fördjupar förståelsen av feministisk metodologi. Denna kurs ingår i institutionens utbud av fristånde kurser på avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Kursansvarig: Teresa Cappiali

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

 

Globala processer, lokala förändringar: Kultur

GNVN09, 7.5 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om kultur och representation, i relation till programmets övergripande inriktning mot genus, makt, migration och social rättvisa. Kursen undersöker globaliseringens kulturella uttryck samt undersöker feministiska postkoloniala perspektiv i relation till kultur.

Kursansvarig: Irina Schmitt

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.