Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Termin 2

Andra terminen på programmet innehåller fyra 7.5 hp-kurser. Feministiska metodologier ges på engelska, övriga kurser ges på svenska.

Globala processer, lokala förändringar: Arbete och ekonomi

GNVN10, 7.5 hp

Kursen har fokus på arbetsmarknad, försörjning och relationen mellan betalt och obetalt arbete, produktion och reproduktion i Sverige, Europa och globalt. Kursen utforskar kopplingar mellan det lokala och det globala.

Kursansvarig: Rebecca Selberg

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

 

Globala processer, lokala förändringar: Ojämlikhet, hälsa och samlevnad

GNVN08, 7.5 hp

Här undersöks länken mellan ojämlikhet, hälsa och samlevnad. Kursen syftar till att ge en bredare förståelse av hälsa och samlevnad med utgångspunkt i identitet och erkännande. Kursen fokuserar hälsa utifrån idéer om inkludering och exkludering och diskuterar effekter på hälsa och upplevelse av hälsa.

Kursansvarig: Maria Wemrell

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

 

Feministiska metodologier

GNVN23, 7.5 hp | Feminist methodologies 7.5 credits

Vetenskapsteoretisk kurs som fördjupar förståelsen av feministisk metodologi. Denna kurs ingår i institutionens utbud av fristånde kurser på avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Kursansvarig: Teresa Cappiali

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

 

Globala processer, lokala förändringar: Kultur

GNVN09, 7.5 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om kultur och representation, i relation till programmets övergripande inriktning mot genus, makt, migration och social rättvisa. Kursen undersöker globaliseringens kulturella uttryck samt undersöker feministiska postkoloniala perspektiv i relation till kultur.

Kursansvarig: Irina Schmitt

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

 

 

Kursansvariga lärare

rebecca

Rebecca Selberg
Hemsida

wemrell

Maria Wemrell
Hemsida

Kursansvarig Teresa Cappiali

Teresa Cappiali
Hemsida

Irina - Faktaruta

Irina Schmitt
Hemsida