Genusvetenskap: Arbetslivspraktik 30 hp

GNVB51

Ett tillfälle för dig som är genusvetare att få spännande och utvecklande arbetslivserfarenhet och testa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kursen bygger på att du som student hittar din egen praktikplats och får arbetsuppgifter med genusprägel. Under kursens gång har du regelbunden kontakt med kursansvarig lärare och andra praktikstudenter, genom olika arbetsuppgifter kopplade till praktiken. Kursen avslutas med ett gemensamt seminarium där studenterna presenterar en rapport över praktikperioden.

För att vara behörig krävs 120 hp, varav 90 hp (inklusive kandidatuppsats) i genusvetenskap, eller 60 hp genusvetenskap + kursen Genus och rätt. Dessutom krävs att din praktikplats godkänts av genusvetenskapliga institutionen senast tio dagar innan kursstart.

Kursen omfattar 30 hp och ges på vår- och hösttermin.

Studievägledning

Studievägledare:
Maria Persson 
Tel. 046-222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se

 

Studievägledare:
Josefin Larsson
Tel. 046-222 97 78
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se

 

Lunds universitet: Universitets allmänna studievägledning