Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genusvetenskap: Arbetslivspraktik 30 hp

GNVB51

Ett tillfälle för dig som är genusvetare att få spännande och utvecklande arbetslivserfarenhet och testa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Som student inom genusvetenskap har du en möjlighet att göra arbetslivspraktik under en termin. Praktik är ett tillfälle att utveckla relevanta färdigheter för arbetsmarknaden, lära dig mer om vilka arbetsområden du är intresserad av och knyta kontakter samt omsätta genusteoretisk och metodologisk kunskap till yrkesrelaterade arbetsuppgifter.

Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer, i Sverige eller utomlands.

Kursen bygger på att du som student hittar din egen praktikplats och får arbetsuppgifter med genusprägel. För att praktikplatsen ska godkännas krävs att den bedöms vara en kvalificerad praktikplats med relevans för genusvetenskap i vid bemärkelse och att du som praktikant får en sammanhållen praktikuppgift som tydligt involverar genusvetenskaplig kompetens.

Kursens genomförande

Under kursens gång har du regelbunden kontakt med kursansvarig lärare och andra praktikstudenter, genom olika arbetsuppgifter kopplade till praktiken. Kursen avslutas med ett gemensamt seminarium där studenterna presenterar en rapport över praktikperioden. Kursen pågår under hela terminen (ca 20 veckor) och arbetslivspraktiken ska omfatta minst 18 veckors heltidsarbete vilket motsvarar 36 timmar per vecka under 20 veckor.

Antagning

Du ansöker till kursen genom att inkomma med ett praktikavtal till institutionen. Din praktikplan ska bland annat innehålla uppgifter om den arbetsplats som du tänkt utföra din praktik på, en beskrivning av de arbetsuppgifter som du kommer att jobba med och en överenskommelse om hur handledningen ska se ut.

Ditt praktikavtal ska godkännas av institutionen i god tid innan terminen börjar.

För frågor kontakta studievägledare på institutionen.  

Behörighet

Du kan läsa kursen i Arbetslivspraktik inom ett av våra program eller som fristående kurs om du uppfyller något av behörighetskraven:

  • Du har läst 90 hp i genusvetenskap (antingen kurserna 1-90 hp i genusvetenskap eller 60 hp genusvetenskap + kursen Genus och rätt)
  • Du är antagen till vårt masterprogram i Genus, migration och social rättvisa.

Kursen omfattar 30 hp och ges på vår- och hösttermin.

Praktikdokument inför vårterminen 2023

Kommer inom kort. 

Studievägledning

Studievägledare - Grundnivå
Josefin Larsson
Tel. 046-222 97 78
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se


Studievägledare - Avancerad nivå
Tove Mattisson
046-222 08 01
tove [dot] mattisson [at] genus [dot] lu [dot] se


Studievägledare - Avancerad nivå
Maria Persson (Föräldraledig)


Lunds universitet: Universitets allmänna studievägledning