Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stort intresse för att bryta innanförskapet

Folder, ny

Att bryta innanförskapet är en ansats att kritiskt granska och expandera vad jämställdhet och mångfald är och skulle kunna vara inom akademin. Forskare inom genusvetenskap, sociologi, socialt arbete och rättsociologi undersöker här kopplingar mellan kön, etnicitet, sexualitet, klass och makt, gränser och villkor för närvaro samt hur olika grupper av andställda erfar, namnger och tolkar sina positioner och möjligheter inom ramen for de akademiska strukturförändringarna.

Onsdag den 10 september släpptes antologin Att bryta innanförskapet – kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin (Red. Kerstin Sandell, Makadam förlag)på ett välbesökt seminarium i Edens hörsal på Lunds universitet. Bokens olika kapitel presenterades på posters med relevanta policyrekommendationer. En rekordpublik på närmare 130 åhörare hade samlats för att lyssna. Efter välkomstord av antologins redaktör Kerstin Sandell, betonade Dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten Ann-Katrin Bäcklund i sitt öppningsanförande vikten av arbetet med frågor kring jämställdhet och mångfald i akademin. Därefter tog en keynote av Philomena Essed vid, professor i kritiska ras-, genus-, och ledarskapsstudier vid Antioch university (USA). I sitt föredrag ”Cultural Cloning and De-cloning in Higher Education” berörde hon processer av likhetsskapande i akademiska organisationskulturer som bidrar till att hierarkier traderas och permanentas. Efter en paus följde en diskussion mellan några av antologins författare: Britt-Inger Keisu (Umeå universitet), Lovise Haj Brade, Malin Espersson och Irina Schmitt (Lunds universitet).

Framtida utmaningar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom akademin stod i centrum för den följande panelen modererad av Anna Adeniji (Linnéuniversitetet) som samlade olika representanter inom Lunds universitet: Lene Bryngemark, doktorand i fysik, talade för HBTQ-nätverket för anställda på LU. Med. professor Nils Danielsson, vicerektor med ansvar för ledarskap, lärarskap och medarbetarskap representerade rektorsämbetets syn på frågorna. Christer Eldh, prefekt på Institutionen för Service management, talade om hur större policyfrågor kring jämställdhet och mångfald kan omvandlas på institutionsnivå. Eva Schömer, docent i rättssociologi, tillika en av författarna i antologin, lyfte fram rättsliga perspektiv i diskursen.
 

Bokens titel:

Kerstin Sandell (red.): Att bryta innanförskapet – kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin (Göteborg, Stockholm: Makadam, 2014) ISBN 978-91-7061-151-3, 311 s.