Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kristin Linderoth tilldelas pris för sin avhandling!

Kristin Linderoth. Foto.
Foto: Elin Gustafsson

Vi gratulerar Kristin Linderoth som tilldelas Rudolf Meidner-priset 2021 för sin avhandling 'Kampen om välfärdsarbetets värde: Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003'.

Det är med glädje och stolthet vi på institutionen vill meddela att Kristin Linderoth tilldelats Rudolf Meidner-priset 2021 för sin avhandling 'Kampen om välfärdsarbetets värde: Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003' som hon disputerade med hösten 2020. 

Priset delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det instiftades 1994 i samband med att Rudolf Meidner, rådets ordförande 1981-1996, fyllde 80 år. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Ella Niia. 

Forskningsrådets motivering lyder:

”Kristin Linderoths avhandling, Kampen om välfärdsarbetets värde, ger unik inblick i hur en av de största strejkerna i Sverige – Kommunalstrejken 2003 ­– upplevdes och tog sig uttryck på gräsrotsnivå. Den visar hur vardagliga handlingar som att förse strejkvakterna med mackor bidrog till att bygga upp den starka solidariteten och därmed kraften i strejken. Linderoth lyckas på ett enastående sätt med konstycket att skriva en gedigen akademisk avhandling som direkt når och fångar de berörda, medlemmarna och det avgörande, solidariteten.”

- Jag är otroligt glad och hedrad! Det betyder mycket att det är just Rudolf Meidners pris; han är en person som inspirerat mig. Det gäller såväl hans idéer om ägandets betydelse för inflytande och makt som den tro han hade på en mer offensiv och modig arbetarrörelse, säger Kristin Linderoth.

I oktober 2020 disputerade hon med avhandlingen 'Kampen om välfärdsarbetets värde: Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003' vid genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet. Studien bygger på djupintervjuer med 13 personer i Kommunal, de flesta på lokal nivå. Den visar att kommunalarna kämpade för både omfördelning och erkännande, där deras värde som människor och arbetare länkades ihop med välfärdsstatens värde. Avhandlingen är utgiven som bok av Leopard förlag.


Länk till intervju med Kristin Linderoth: www.arbark.se/meidner-priset-2021-kristin-linderoth/


Länk till avhandlingen Kampen om välfärdsarbetets värde på Lunds universitets forskningsportal: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/84070810/Linderoth_avhandling_pdf.pdf