Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Intervju Mikael Mery Karlsson

Mikael Karlsson

Idag disputerar Mikael Mery Karlsson med sin avhandling ”Gå eller Rulla – Alla vill knulla!” Funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap". I samband med detta har Mikael ställt upp på intervju på Lunds universitets hemsida.

Mikael Mery Karlsson tittar i sin avhandling närmare på den sexualpolitiska rörelsen och funktionsrättsrörelsen i relation till sexualitet och intimitet. 

I Sverige finns en lång tradition av rörelser som kämpar för sexuella rättigheter, liksom rörelser som kämpar för människors rätt att leva ett fullt liv oavsett kroppsfunktionalitet. Den här avhandlingen analyserar mötet mellan den sexualpolitiska rörelsen och funktionsrättsrörelsen i kampen för allas rätt till sexualitet och intimitet, oavsett hur ens kropp eller hjärna fungerar. Genom intervjuer, deltagande observationer och arkivstudier undersöker genusforskaren Mikael Mery Karlsson vilka möjligheter, men också vilka begränsningar, som aktivister i denna kamp möter i det nyliberala Sverige. 

Men lika revolutionerande som LSS-lagen var i de funktionshindrades liv på 90-talet, lika förödande var de nedskärningar som kom på 2010-talet.
- Kampen mot nedskärningar skulle därför kunna beskrivas som en av vår tids viktigaste sexualpolitiska frågor.

Studien, som lyfter fram ett unikt material i form av funktionsrättsaktivisters erfarenheter och kunskaper, beskrivningar från utbildningar och möten samt informationsmaterial och film, fördjupar kunskapen om vilka förutsättningar som finns för politisk kamp inom civilsamhället idag. Denna lyhörda etnografi är en del av att introducera cripteori för svensk samhällsvetenskaplig forskning genom att studera hur människor tillsammans, med hjälp av och ibland trots välfärdsstatens resurser, utmanar normer och skapar nya möjligheter.  

På Lunds universitets hemsida kan du läsa intervjun med Mikael.