Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hansalbin Sältenberg disputerad!

Foto: Hansalbin Sältenberg

Institutionen gratulerar Doktor Hansalbin Sältenberg som disputerade i september med avhandling om antijudisk rasism "Anti-Jewish Racism: Exploring the Swedish Racial Regime".

Den 5 september disputerade Hansalbin Sältenberg med sin avhandling med titeln Anti-Jewish Racism: Exploring the Swedish Racial Regime. Opponent var professor David Goldberg, University of California.

Om avhandlingen 

Avhandlingen utforskar antijudisk rasism som ett strukturellt fenomen som är inneboende i det svenska samhället. Teoretiskt ramas studien in av en feministisk och antirasistisk blick som placerar Sverige och konstruktioner av ”svenskhet” i analysens kärna, vilket möjliggör ett perspektiv på antijudisk rasism som ett relationellt och dynamiskt socialt fenomen. Metodologin i avhandlingen består av djupintervjuer, diskursanalys av mediedebatter, filmanalys och deltagande observation. 

Läs mer om avhandling på Lunds universitets forskningsportal