Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genusvetenskapliga institutionens doktorand Jamie Woodworth prisad

Kvinna på promenad i naturen med äldre kvinna i rullstol. Foto.

Jamie Woodworth tilldelas pris för sitt doktorsavhandlingsprojekt inom palliativ vård. Priset delas ut av Kungliga Fysiografiska Sällskapet för projektets bidrag till medicinsk humaniora.

Jamie Woodworth skriver sin avhandling om hur lokalsamhället kan aktiveras till stöd för personer som får palliativ vård, alltså vård i livets slutskede. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Genusvetenskapliga institutionen och Palliativt Utvecklingscentrum, Medicinska fakulteten. Genom att bland annat intervjua personer som själva får palliativ vård, liksom deras anhöriga, skapar projektet ny och viktig kunskap om vilket stöd som finns och som är önskvärt. En genomlysning av hur genusrelationer formar erfarenheter av att ge och få stöd i livets slutskede utgör avhandlingens centrala tema. 

Nu har avhandlingsprojektet prisats av Kungliga Fysiografiska Sällskapet, för att det utgör ett berömvärt projekt inom området medicin och humaniora. Priset är ett stipendium om 10.000 kronor och delas ut till minne av Philip Sandblom, professor i kirurgi och Lunds universitets tidigare rektor, och hans hustru Grace, som båda verkade för att skapa förståelse för sambandet mellan medicin och humaniora. 

-    "Jag är tacksam för denna ära och är glad att kunna bidra till det mycket intressanta fältet av medicinsk humaniora vid Lunds Universitet. Sjukdom och lidande är inte bara medicinska händelser utan också sociala fenomen. Medicinsk humaniora bidrar till en mer holistisk förståelse av den sjuka människa och är ett viktigt forskningsområde som kan fördjupa vår kunskap om hur det är att leva med svår sjukdom och kan bidra till att förbättra livskvalitén för patienter och deras närstående.", säger Jamie Woodworth, som tar emot stipendiet under Sandblomdagen i aulan på Skånes universitetssjukhus den 27 oktober. 

-    "Stipendiet bidrar till Genusvetenskapliga institutionens arbete för att stärka relationen mellan genusforskningen, medicinen och sjukvården. Vi är stolta över Jamie och över den viktiga forskning som hon bedriver i skärningspunkten mellan genusstudier, välfärdsstudier och hälsovetenskap.", säger Rebecca Selberg, som är Jamies handledare och även prefekt för institutionen.  

Stipendiet delas ut under Sandblomdagen med tema "Att åldras" på torsdagen den 27 oktober, kl. 14:00 - 18:00 i Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund. Se hela programmet

Läs mer om forskningsprojektet på Jamies personliga sida