Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsbidrag till Terese Anving för projekt om RUT-tjänster och omsorg av äldre

In zoomad bild på en äldre kvinna med händerna knäppta placerade i knät. Foto.
Bild: Unsplash, Danie Franco

Institutionen vill gratulera biträdande universitetslektor Terese Anving som tilldelats medel från FORTE för sitt forskningsprojekt ”RUT för äldre: Nya villkor för omsorgspraktiker i äldres vardagsliv” tillsammans med docent Sara Eldén från sociologiska institutionen på Lunds universitet.

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) stödjer forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Nu tilldelas forskningsmedel till biträdande universitetslektor Terese Anving från genusvetenskapliga institutionen och docent Sara Eldén från sociologiska institutionen för sitt forskningsprojekt inom äldrevårdsomsorg och RUT-tjänster för äldre. 

I projektet ”RUT för äldre: Nya villkor för omsorgspraktiker i äldres vardagsliv” kommer Terese Anving och Sara Eldén studera den framväxande politiskt subventionerade marknaden för RUT-tjänster för äldre. Omsorgen om äldre är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Idag har det blivit allt svårare att få hemtjänst beviljad, vilket har inneburit att fler anhöriga, och särskilt kvinnor, tar stort ansvar för äldre föräldrar. Samtidigt är äldre över 65 år en av de grupper som
främst nyttjar RUT-avdraget, och RUT-tjänsterna har blivit ett sätt för äldre och anhöriga som har råd till det att lösa "omsorgspusslet". I projektet kommer företag som tillhandahåller dessa tjänster, anställda i sektorn, äldre och deras anhöriga att intervjuas, och olika typer av policytexter kommer att analyseras. Forskningsprojektet kommer därmed att kunna bidra med viktig kunskap om en växande bransch, hur den förändrar förståelsen av omsorg om äldre i välfärdsstaten, och hur detta påverkar vardagen för äldre, deras anhöriga och anställda i sektorn.

Läs mer om Terese Anvings forskning.

Terese A