Bok och webinar: Critical Realism, Feminism, and Gender: A Reader

Lena Gunnarsson

Kopplat till forskare Lena Gunnarssons nypublicerade bok kommer Critical Realism Network hålla ett webinar onsdagen den 24 juni kl. 16:00 UK time.
Registrera dig här!

Lena Gunnarsson har tillsammans med Michiel van Ingen och Steph Grohmann en nypublicerad bok med namn: Critical Realism, Feminism, and Gender: A Reader

Critical Realism Network kommer hålla ett seminarium på boken den 24 juni kl. 16:00 UK time. Följ länken för att registrera dig att delta. 

Boken samlar åtta existerande och fyra nya texter som anlägger ett kritisk-realistiskt perspektiv på genus, feministisk teori och intersektionalitet. Antologin utgör en självklar utgångspunkt för diskussioner om den feministiska teorins filosofiska premisser och om den kritiska realismens potential att utveckla det feministiska fältet.

Här kan du läsa mer om boken.